Friday, March 1, 2019

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT BẢN FIX LAG LIÊN QUÂN MOBILE - TĂNG TỐC MÁY YẾU CỰC TỐT,GIẢM GIẬT LAG


VIDEO THAM KHẢO CÁCH CÀI ĐẶT
CẬP NHẬT FILE SIÊU FIX GIẢM LAG LIÊN QUÂN  V16 - VÀ ỨNG DỤNG GAME BOOSTER PRO
- GIÚP VÀO TRẬN NHANH - LOAD TƯỚNG , CHỌN TƯỚNG SIÊU NHANH
- MAP TRUYỀN THỐNG GIẢM LAG  - TỐI ƯU ĐỒ HỌA SIÊU TỐT CHO MỌI DÒNG MÁY ĐT BỊ GIẬT LAG
- TIẾT KIỆM PIN ĐỂ CHIẾN GAME LÂU HƠN
- GIẢM GIẬT LAG TỐI ĐA - ỔN ĐỊNH FPS KHI COMBAT  - FPS CAO
- TỰ ĐỘNG GIẢI PHÓNG RAM - ĐÓNG ỨNG DỤNG CHẠY NGẦM
- TĂNG TỐC MÁY - TĂNG TỐC ĐỘ MẠNG ( TĂNG TỐC MÁY YẾU )
- ĐEM ĐẾN TRẢI NGHIỆM GAME LIÊN QUÂN SIÊU MƯỢT CHO MỌI DÒNG MÁY ĐIỆN THOẠI

▽ TẢI VỀ VÀ CÀI ĐẶT


►GAME BOOSTER PRO: LIA Ả..NH Ở TRÊN
-LINK TẢI VỀ DỰ PHÒNG NẾU TẢI LINK TRÊN BỊ LỖI: LIA Ả..NH Ở DƯỚI


►FIX LAG LQ V16: LIA Ả..NH Ở TRÊN
-LINK TẢI VỀ DỰ PHÒNG NẾU TẢI LINK TRÊN BỊ LỖI: LIA Ả..NH Ở DƯỚI


HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT FILE SIÊU FIX GIẢM LAG LIÊN QUÂN V16
B1 : AE TẢI VỀ 2 FILE - FIX LAG LQ V16 và ỨNG DỤNG GAME BOOSTER PRO
B2 : DÙNG PHẦN MỀM ZACHIVER GIẢI NÉN FILE FIX LAG LQ V16
B3 : CÀI ĐẶT FILE FIX LAG LQ LIÊN V16 QUÂN NHƯ TRONG CLIP
B4 : CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG GAME BOOSTER PRO - BẬT TÍNH NĂNG GIẢM NHIỆT MÁY LÀM MÁT MÁY , BẬT TÍNH NĂNG TĂNG TỐC ĐỘ MẠNG , GIẢI PHÓNG RAM TỐI ƯU ,
B5 : VÀO GAME VÀOTHƯỞNG THỨC !!!

► CÁCH TẢI FILE TRÊN KÊNH MOD GAME MOBILE CHO BẠN NÀO ĐANG BỊ LỖI HOẶC CHƯA BIẾT CÁCH TẢI : https://bit.ly/2Qp386E

BÀI ĐĂNG ĐÃ XEM
BÀI ĐĂNG TIẾP THEO

post written by:

2 comments:

  1. https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CNL6w9Od5XNyhGsW3qAHP95CwDc20vcBVq8aa3fEIZBABIK75r2pgwQWgAd-E9aMDyAECqAMByAPJBKoE7gFP0M1n2z1NAx2iIlQtY_nId8VzGAvhpvQ_6dWePdR3aG2XYVzsQ2o49MMKcF94W38SbjBQlihIUWxbsa505eVJ02-lN54P8HF08QykhAGZbYvMD2hbIx_LgE317CzH_vNUMUSqlX8qCHnEf9eoDcWL0OsPVQaMf_D8Y2lBva_1Kue2ICyWB099js11gB-I4BQublLtLt044Koy4a5hyxOmKyJCso_5EQ5wFrOf2Iw0JqUCUREhYxD24ADGbc82fjv2H_o1MpA5UhvuFWrfjidVmmE0-tNc0VwfIdEe_HE41mogso9XFWtORlBH0QpkwATk8YHhjgKIBeOF97IGoAYC2AYCgAeJ-4pcqAeOzhuoB9XJG6gHqAaoB7oGqAfZyxuoB8_MG6gHpr4b2AcBoAj246cEsAgC0ggHCIABEAEYArEJeOWjLpLRh6CACgHYEwKCFBQaEnd3dy5nYW1lbW9iaWxlLnRvcA&ae=1&num=1&cid=CAASEuRoQvFMcaqeoWnR4cbBY8OtWg&sig=AOD64_0TnO4ROTRCm_VhyCYB4xKeXgeRqA&client=ca-pub-3051008757311463&adurl=https://fptshop.com.vn/dien-thoai/samsung-galaxy-s10%3Futm_source%3DGDN_ECOM%26utm_campaign%3D%25EF%25BB%25BFSamsung%2520-%2520GDN%2520-%2520Pre-order%2520-%2520Samsung%2520Galaxy%2520S10%2520-%25202019%2520Feb%2520-%2520Ecom%26utm_medium%3DCPC%26utm_content%3D%25EF%25BB%25BFRe%2520Samsung%26utm_term%3DRe%2520Samsung%2520-%2520Image%2520Ads%26gclid%3DEAIaIQobChMI3OvlnLLi4AIVxRsqCh3POwTWEAEYASAAEgLmDfD_BwE

    ReplyDelete
    Replies
    1. https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CNL6w9Od5XNyhGsW3qAHP95CwDc20vcBVq8aa3fEIZBABIK75r2pgwQWgAd-E9aMDyAECqAMByAPJBKoE7gFP0M1n2z1NAx2iIlQtY_nId8VzGAvhpvQ_6dWePdR3aG2XYVzsQ2o49MMKcF94W38SbjBQlihIUWxbsa505eVJ02-lN54P8HF08QykhAGZbYvMD2hbIx_LgE317CzH_vNUMUSqlX8qCHnEf9eoDcWL0OsPVQaMf_D8Y2lBva_1Kue2ICyWB099js11gB-I4BQublLtLt044Koy4a5hyxOmKyJCso_5EQ5wFrOf2Iw0JqUCUREhYxD24ADGbc82fjv2H_o1MpA5UhvuFWrfjidVmmE0-tNc0VwfIdEe_HE41mogso9XFWtORlBH0QpkwATk8YHhjgKIBeOF97IGoAYC2AYCgAeJ-4pcqAeOzhuoB9XJG6gHqAaoB7oGqAfZyxuoB8_MG6gHpr4b2AcBoAj246cEsAgC0ggHCIABEAEYArEJeOWjLpLRh6CACgHYEwKCFBQaEnd3dy5nYW1lbW9iaWxlLnRvcA&ae=1&num=1&cid=CAASEuRoQvFMcaqeoWnR4cbBY8OtWg&sig=AOD64_0TnO4ROTRCm_VhyCYB4xKeXgeRqA&client=ca-pub-3051008757311463&adurl=https://fptshop.com.vn/dien-thoai/samsung-galaxy-s10%3Futm_source%3DGDN_ECOM%26utm_campaign%3D%25EF%25BB%25BFSamsung%2520-%2520GDN%2520-%2520Pre-order%2520-%2520Samsung%2520Galaxy%2520S10%2520-%25202019%2520Feb%2520-%2520Ecom%26utm_medium%3DCPC%26utm_content%3D%25EF%25BB%25BFRe%2520Samsung%26utm_term%3DRe%2520Samsung%2520-%2520Image%2520Ads%26gclid%3DEAIaIQobChMI3OvlnLLi4AIVxRsqCh3POwTWEAEYASAAEgLmDfD_BwE

      Delete