Wednesday, April 10, 2019

HƯỚNG DẪN FIX LAG LIÊN QUÂN MÙA 10 - PHIÊN BẢN CẬP NHẬT TRANG PHỤC 4.0 | SIÊU MƯỢT CHO MỌI MÁY YẾU


VIDEO THAM KHẢO
CÔNG DỤNG VÀ CHỨC NĂNG CỦA BẢN FIX LAG LQ V1 - MÙA 10 - BẢN CẬP NHẬT 4.0 MỚI NHẤT :
-GIÚP VÀO TRẬN NHANH - LOAD TƯỚNG, CHỌN TƯỚNG SIÊU NHANH
-ĐƯỢC TRẢI NGHIỆM MAP GIẢM LAG BÓNG ĐÊM SIÊU TỐT - ĐÃ ĐƯỢC TỐI ƯU CHO MÁY YẾU
-TIẾT KIỆM PIN ĐỂ CHIẾN GAME LÂU HƠN
-GIẢM GIẬT LAG TỐI ĐA - ỔN ĐỊNH FPS KHI COMBAT  - FPS CAO
-TỰ ĐỘNG GIẢI PHÓNG RAM - ĐÓNG ỨNG DỤNG CHẠY NGẦM
-TĂNG TỐC MÁY - TĂNG TỐC ĐỘ MẠNG ( TĂNG TỐC MÁY YẾU )
-ĐEM ĐẾN TRẢI NGHIỆM GAME LIÊN QUÂN SIÊU MƯỢT CHO MỌI DÒNG MÁY ĐIỆN THOẠI

▽ TẢI VỀ VÀ CÀI ĐẶT


►FIX LAG LQ V1: LIA VÀO Ả..NH BÊN TRÊN
-LINK TẢI VỀ DỰ PHÒNG NẾU TẢI LINK TRÊN BỊ LỖI: LIA VÀO Ả..NH BÊN DƯỚI


►GAME BOOSTER 2: LIA VÀO Ả..NH BÊN TRÊN
-LINK TẢI VỀ DỰ PHÒNG NẾU TẢI LINK TRÊN BỊ LỖI: LIA VÀO Ả..NH BÊN DƯỚI


HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT FILE SIÊU FIX GIẢM LAG LIÊN QUÂN V1
B1: AE TẢI VỀ 2 FILE - FIX LAG LQ V1 và ỨNG DỤNG GAME BOOSTER 2
B2: DÙNG PHẦN MỀM ZACHIVER GIẢI NÉN FILE FIX LAG LQ V1
B3: CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG GIẢM LAG GAME BOOSTER 2
B4: CÀI ĐẶT FILE FIX LAG LQ V1 và ỨNG DỤNG GAME BOOSTER 2 NHƯ TRONG CLIP
B5: KHỞI ĐỘNG LẠI MÁY 
B6: VÀO GAME VÀOTHƯỞNG THỨC !!!

► CÁCH TẢI FILE TRÊN KÊNH CHO BẠN NÀO ĐANG BỊ LỖI HOẶC CHƯA BIẾT CÁCH TẢI : https://bit.ly/2Qp386E
BÀI ĐĂNG ĐÃ XEM
BÀI ĐĂNG TIẾP THEO

post written by:

2 comments:

  1. https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=Cu2NUDCWvXOayJtHzrQSbl7MgqLD5zU7IyrfQgAnAjbcBEAEgrvmvamDBrfoNoAGe9MmWA8gBAakCfON82Wayxz2oAwHIA8MEqgTqAU_QSD2IS_N3FRR_SKx1R5crDCVboMF0XRY68gh0ADeiNQcb1rpLVhHLhKkj4sNPfKyhiDLQMNOwDXuH3t76UjmcAtXTvHiFRKYZBl4RMdMxqP-CSApjNyNIdV8XHHUcn3Pa-Ju62kgolJDH0WjgnjnOC69BMY7pNitpAytbGV6vE0aeDn8wAuykOQj_b765qqbav7HIygX9XABqesPqh-PAAfbiaUb4k9m3LUDlILhyaxMQhPyR5rnFOk4-mFt52xDc6_Wuz3uFgdx15Z84E3dPK8lOKmH1_4r9XQE5b1jasTjvO_1LxMVna8AEtMetqrYBiAX-mKXWA6AGZtgGAoAHyou2aagHjs4bqAfVyRuoB-DTG6gH2csbqAfPzBuoB6a-G9gHAaAI5OM-sAgC0ggHCIxjEAEYArEJZim3jkdgb_GACgHYEw2CFBQaEnd3dy5nYW1lbW9iaWxlLnRvcIgUBQ&ae=1&num=1&sig=AOD64_22NkY6AqYWfHz1823W_IiJoSD7qA&client=ca-pub-3051008757311463&adurl=http://benhvienlaptop.net/sua-chua-macbook-imac-iphone-chuyen-nghiep-uy-tin-tai-ha-noi-d-2660%3Fgclid%3DEAIaIQobChMI5ujP-PfH4QIV0XmLCh2bywwEEAEYASAAEgJEb_D_BwE

    ReplyDelete