Monday, July 15, 2019

FREE FIRE MOD V13 NEW - DAMAGE AN94 UP, AIMBOT - AIM LOCK, LESS RECOIL, SPEED RUN, PINK BODY , NIGHT MODE


VIDEO THAM KHẢO
UPDATE MOD FREE FIRE V12 OB16 NEW - MEGA MOD FREE FIRE EASY WIN - V 1.38.1
-MAX DAMAGE AN94 ( TĂNG DAMAGE AN94 )
-PINK BODY ( NGƯỜI HỒNG )
-NIGHT MODE ( TRỜI TỐI )
-MAX DAMAGE SCAR ( TĂNG DAMAGE TỐI ĐA VỚI SÚNG SCAR VIP )
-EASY HEADSHOT ( DỄ DÀNG BẮN HEADSHOT )
-NIGHT MODE ( TRỜI TỐI )
-Maximize Protection ( TỐI ƯU HÓA SỰ BẢO VỀ BẢN THÂN )
-DMG CAR UP ( EASY KILL ENEMI ) ( TĂNG SÁT THƯƠNG CỦA XE Ô TÔ )
-MAX DAMAGE WITH AK ( TĂNG DAMAGE AK )
-AIMBOT + AIMLOCK VIP ( DÍ TÂM VÀ KHÓA TÂM )
-LESS RECOIL ( GIẢM GIẬT SÚNG )
-SPEED RUN X2 ( CHẠY NHANH )
-HIGH SCOPE 350M ( TĂNG KHẢ NĂNG NHẮM BẮN )
-HIGH ARMOUR 60% ( TĂNG GIÁP 60% )
-CRITICAL DAMAGE TO HEAD 50%
-FAST FIRE SMG 2X ( TỐC ĐỘ BẮN SMB X2 )
-FAST FIRE AR 1.5X ( TỐC ĐỘ BẮN AR X1,5 )
-FAST RELOAD 1.5X ( TĂNG TỐC ĐỘ THAY ĐẠN X1,5 )
-UP SCPORE RANK 100% ( TĂNG ĐIỂM RANK )
-LESS FALL DAMAGE ( GIẢM MẤT MÁU KHI RƠI TỪ TRÊN CAO )
-HIGH JUMP 1.5X ( NHẢY CAO X1,5 )
-BAG UP ++ 
-LOW DANGER ( GIẢM SÁT THƯƠNG BO )
-WORK IN RANK/CLASSIC ( HOẠT ĐỘNG TRONG CẢ CHẾ ĐỘ ĐẤU RANK )
-Scope Without Grip/Bipod 
-M4A1 AutoAim++ (2x SCOPE Fire2Scope) 
-AK47 AutoAim+(2x SCOPE Fire2Scope)
-Famas Damage++  ( DAMAGE SÚNG TĂNG MẠNH )
-MP40 Ultra Hit Mod ( TĂNG DAMAGE MP40 )
-Less Damage Outside Safezone
-M4a1 AutoHeadShots ++(Improved) 
-Ak47 AutoHeadShots ++ (Improved) 
-Jump Radius 
-HighAimHit
-CrouchAim
-Supports Vk/Fb
-ANTI BAN ( CHỐNG KHÓA ACC )
-NO ROOT
AND MORE ... 

➢TẢI VỀ VÀ CÀI ĐẶTL.i.a và..o....ảh ở trê...n hoặc dứ..ớ.i Rồi vô b.ê.n này để ► g.o to dow.load
►HOW TO INSTALL VIP MOD 

- INSTALLING APK +OBB:
+ Uninstall the version FF is using on the device
+ Download Apk and install.
+ Download Obb to decompress inside with the directory "com.dts.freefireth". Copy the folder and enter the "Device memory / Android / obb /" FILE OBB

►HOW TO INSTALL DATA 

+ Enter the game and download the costume data extension.
+ Download Data and extract it inside with "com.dts.freefireth" folder. Copy the folder and enter the "Device memory / Android / data" link and press the override.

BÀI ĐĂNG ĐÃ XEM
BÀI ĐĂNG TIẾP THEO

post written by:

0 nhận xét: