Saturday, July 27, 2019

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT CÁCH TỐI ƯU ĐT - TĂNG RAM , BỘ NHỚ, CẢI THIỆN HIỆU SUẤT CỦA ĐT TỐT NHẤT ĐỂ CHƠI GAME MƯỢT MÀ


VIDEO THAM KHẢO

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT TỐI ƯU ĐIỆN THOẠI - TĂNG TỐC PHẦN CỨNG KẾT HỢP CÙNG ỨNG DỤNG RAM CLEAN UP ĐỂ CHƠI GAME SIÊU MƯỢT
-SIÊU TỐI ƯU ĐẶC BIỆT DÀNH CHO MÁY YẾU RAM TỪ 512MB - 3GB 
-TĂNG TỐC ĐỘ MÁY KHÔNG CẦN RÚT
-HỖ TRƠ GIẢM GIẬT LAG TỐT NHẤT VÀ AN TOÀN NHẤT KHÔNG CAN THIỆP SÂU VÀO MÁY
-CÓ THỂ CHIẾN ĐƯỢC TẤT CẢ CÁC TỰA GAME PUBG MOBILE, LIÊN QUÂN , FREE FIRE ...
-TIẾT KIỆM PIN ĐỂ CHIẾN GAME LÂU HƠN
-GIẢM GIẬT LAG TỐI ĐA - ỔN ĐỊNH FPS KHI COMBAT - FPS CAO
-TỰ ĐỘNG GIẢI PHÓNG RAM - ĐÓNG ỨNG DỤNG CHẠY NGẦM
-TĂNG TỐC MÁY - TĂNG TỐC ĐỘ MẠNG ( TĂNG TỐC MÁY YẾU )
-ĐEM ĐẾN TRẢI NGHIỆM GAME SIÊU MƯỢT CHO MỌI DÒNG MÁY ĐIỆN THOẠI

➢TẢI VỀ VÀ CÀI ĐẶTL.I.A V.À..O Ả.NH Ở.T..RÊ.N VÀ Ả..NH. Ở.DỨ..ỚIHƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG RAM CLEAN UP VÀ APP FREEZE
B1: TẢI VỀ 2 FILE RAM CLEAN UP VÀ APP FREEZE
B2: CÀI ĐẶT VÀO MÁY
B3: SỬ DỤNG NHƯ TRONG CLIP GIÚP TỐI ƯU ĐT
B4: KHỞI ĐỘNG LẠI MÁY
B5: VÀO GAME VÀ TRẢI NGHIỆM

☞CHÚC CÁC BẠN CHƠI GAME VUI VẺ !!!
BÀI ĐĂNG ĐÃ XEM
BÀI ĐĂNG TIẾP THEO

post written by:

2 comments:

  1. https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CIua9WAj7XtKVL9aygQPFrLyYAdz50u9dnsmr6r8L3t7SpYwOEAEgrvmvamDBBaAB0ba4wQPIAQKpAmGdt9-zsMc9qAMByAPJBKoEkAJP0EjAUe98fvA7nTl7FsgbNKBneImxdqaVi1RO6racx4ZBk6_D_Utn3xlWX0Wfwt0Crwg3EHrUGogVAL1DPRe5VwpsFi0ayZN6zD8WLNZ-TU-ne800DWSeULzCY0Zu-xjy3gA941Xp77wtvW4GMFTuWlcqhXX1Q4ECi9lLAgJ23b2jXsWh7fmn2ZmZ4IDIBFKOVGeZJ9IGxjeaORkevVcbPljMw2dBTXnsULfS8GKoN0CG0EUDqKFXn8O6VtU3uIkye_swA70nyTQGrdXDNHMK-PuJ484khPYWenuu_lkMRr8V9R2l-0xvEafOMcN0miXegyg32wzmE7RyBKyoqacUFm6epeLu7V5bBnksNMQ8HcAEs6CIj78CiAWdkcqrH5AGAaAGAtgGBIAHl8nHPogHAZAHAqgHjs4bqAfVyRuoB5PYG6gHugaoB_DZG6gH8tkbqAemvhuoB-zVG6gH89EbqAfs1RuoB5bYG6gHwtob2AcBoAjE46cEsAgC0ggGCAAQAhgasQmSyQj3YCYU9IAKAYoKuwJodHRwczovL3RyYWNraW5nLmZmZi5jb20udm4_ZG9tYWluX2tleT02NTE4NDkzMTMwJm1hdGNodHlwZT0mZGV2aWNlPXQmY2FtcGFpZ25pZD04NDEyODkxMjkzJmtleXdvcmQ9JmFkcG9zaXRpb249bm9uZSZsb2NfaW50ZXJlc3RfbXM9JmxvY19waHlzaWNhbF9tcz05MDQwMzI0JnBsYWNlbWVudD13d3cuZ2FtZW1vYmlsZS50b3AmbmV0d29yaz1kJmRldmljZW1vZGVsPWh1YXdlaSUyQmFncy1sMDkmY3JlYXRpdmU9e2NyZWF0aXZlPX0mYWNlaWQ9JmFkZ3JvdXBpZD04NTY2MjUwMjk2MyZmZWVkaXRlbWlkPSZnY2xpZD17Z2NsaWR9JmxwdXJsPXtscHVybH2YCwHICwHgCwHYEw2CFBQaEnd3dy5nYW1lbW9iaWxlLnRvcA&ae=1&num=1&cid=CAMSOQClSFh3u_weggCfKB5Fk0FhCVx2bW7XTnaGfzb7LetBb0PRM0rjDfSSPD6cXdRqULt4tQBR18uZxQ&sig=AOD64_0HtSnA7Xe78GzwG2tfYaEu6uKaZQ&client=ca-pub-3051008757311463&nb=17&adurl=https://erado.vn/ban-an.html%3Fgclid%3DCjwKCAjwxev3BRBBEiwAiB_PWGvShOEsOhqmqqyQxG2-j71_cX7WqECmSSP8qbYCpqyI1FNDLFq82RoCtDEQAvD_BwE

    ReplyDelete