Thursday, August 29, 2019

FIX LAG FREE FIRE V8 BẢN PRO - THÊM 2 FILE DATA MỚI HỖ TRỢ CHO NHIỀU DÒNG HƠN , CHƠI MƯỢT HƠN MỚI NHẤT FREE FIRE OB17 1.39.3VIDEO THAM KHẢO

CHỨC NĂNG CỦA FILE SIÊU FIX GIẢM LAG FREE FIRE V8 - PHIÊN BẢN OB17 - 1.39.3

-CẬP NHẬT THÊM FILE DATA BẢN THƯỜNG XÓA GÓI MỞ RỘNG TỐI ƯU HƠN
-NHÂN VẬT VÀ CÁC CHỨC NĂNG GIỮ NGUYÊN ĐỂ AEW CÓ THỂ THAM GIA CÁC SỰ KIỆN GAME DỄ DÀNG HƠN
-HỖ TRỢ VÀO TRẬN SỚM TRÊN MÁY YẾU
-SỬA LẠI LỖI KHÔNG NHÌN THẤY HÒM XÁC Ở 2 PHIÊN BẢN CŨ ( AE NHỚ TRANG BỊ HÒM XÁC CỦA MÌNH VỀ MẶC ĐỊNH )
-THÊM FILE ỔN ĐỊNH FPS GIÚP CHƠI GAME MƯỢT HƠN GIẢM BỚT KHẢ NĂNG BỊ OUT GAME
-HỖ TRỢ 2 BẢN FIX LAG DÀNH RIÊNG CHO MÁY YẾU VÀ MÁY SIÊU YẾU
-HỖ TRỢ BẮN GIẢM GIẬT SÚNG TỪ ỐNG NGẮM SCOPE ( CHƯA CHẮC CHẮN CÓ THỂ LÀ ẢO )
-CÓ THỂ NHẬN QUÀ TỪ THẺ VÔ CỰC
-XÓA HIỆU ỨNG CHUYỂN ĐỘNG VÀ HIỆU ỨNG GIAO CHIẾN TRỰC TIẾP TỪ NHÂN VẬT TRONG GAME
-GIẢM ĐỒ HỌA TỪ ĐẤT VÀ CỎ CÂY TRỰC TIẾP TRONG MAP CHIẾN ĐẤU
-GIẢM ĐỒ HỌA TRONG GAME - GIẢM LAG GIẬT 90%
-GIẢI PHÓNG RAM - ĐÓNG ỨNG DỤNG ĐANG CHẠY NGẦM TRÊN ĐT
-TĂNG FPS - CHỐNG TỤT FPS KHI CHƠI GAME
-KHẮC PHỤC LỖI ĐỨNG HÌNH VÀ VĂNG GAME TRÊN MỘT SỐ THIẾT BỊ
-TĂNG KHẢ NĂNG CHƠI SIÊU MƯỢT CHO CHẾ ĐỘ TEAM 2 VÀ TEAM 4
-ĐEM ĐẾN TRẢI NGHIỆM GAME FREE FIRE SIÊU MƯỢT CHO MỌI DÒNG MÁY ĐIỆN THOẠI

➢TẢI VỀ VÀ CÀI ĐẶT


L..I.A .V.À..O Ả.N..H Ở T.R..Ê.N VÀ Ả..N.H. Ở DỨ..Ớ.I


HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT FIX LAG FREE FIRE V8 - PHIÊN BẢN OB17- 1.39.3
B1 :AE CHỌN TẢI VỀ 2 FILE - FIX LAG GÓI MỞ RỘNG VÀ THƯỜNG
B2 :DÙNG PHẦN MỀM ZACHIVER GIẢI NÉN FILE FIX LAG FREE FIRE V8
B3 :CÀI ĐẶT FILE FIX LAG FREE FIRE V8 NHƯ TRONG CLIP
B4 :KHỞI ĐỘNG LẠI MÁY
B5 :VÀO GAME VÀOTHƯỞNG THỨC 

☞CHÚC CÁC BẠN CHƠI GAME VUI VẺ !!!
BÀI ĐĂNG ĐÃ XEM
BÀI ĐĂNG TIẾP THEO

post written by:

2 comments:

  1. https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CqGDQ58ZsXY_uBpnmgAOGm4PwCduyiplY3Lvy9NwJrsfB6owOEAEgrvmvamDBBaAB-qaz4gLIAQKpAql1ybUvs8c9qAMByAPJBKoE_gFP0KYLfCKKzCeJGKpNpAI8qUZMqqXvR2eUlro9uhvGFNk0m6GwZiQ8CHpINuXMONHYnfZiFFOhkeYZoXPi9aZMUarmo7GoRN7tjki9w-JMNstDJ_Ha1UxC85HW01pVKx9KTdg8aWK2fPAz0YqoBHsxklGHVbNOy7GOqxOZS6xFawUhhen_64n9g7bJ6TVM2PnjMcAyoOo8AoccFspE84QvWaIztYdAE6PxioMq8ZeRJho4ltFdOEZi71cN9ba40BFjjFHM6YyTjKMU4Kxyh8Kc-U8fkknVD5_gROE9LIbOaUh8Wx5vAJfcttDWvuZiUdVdMtJLLobfZMKk0eplkMAEwsWgxY8CiAXs_aWPGKAGAtgGAoAH7tjMnQGoB47OG6gH1ckbqAfB0xuoB4XUG6gHgdQbqAeC1BuoB4bUG6gHhNQbqAeT2BuoB-DTG6gHugaoB9nLG6gHz8wbqAemvhuoB_PRG6gH7NUb2AcBoAjZ46cEsAgC0ggHCIABEAEYDrEJwAOkczquJw2ACgHYEwqCFBQaEnd3dy5nYW1lbW9iaWxlLnRvcA&ae=1&num=1&cid=CAASEuRoC2VxAiJyUzqycoRuG4CSQQ&sig=AOD64_1yPochmj4pT69Fgs35bNUNQNuYSQ&client=ca-pub-3051008757311463&nm=1&nx=155&ny=128&bg=0&adurl=http://cuahangtrainghiemsamsung.com/samsung-galaxy-a50s/%3Futm_source%3DGalaxy_A50s%26utm_medium%3DGDN%26utm_campaign%3DGalaxy_A50s%26utm_term%3DBD_KG_HP%26utm_content%3DKey%26gclid%3DEAIaIQobChMIz_2P8NCx5AIVGTNgCh2GzQCeEAEYASAAEgJ7MPD_BwE

    ReplyDelete
  2. https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CqGDQ58ZsXY_uBpnmgAOGm4PwCduyiplY3Lvy9NwJrsfB6owOEAEgrvmvamDBBaAB-qaz4gLIAQKpAql1ybUvs8c9qAMByAPJBKoE_gFP0KYLfCKKzCeJGKpNpAI8qUZMqqXvR2eUlro9uhvGFNk0m6GwZiQ8CHpINuXMONHYnfZiFFOhkeYZoXPi9aZMUarmo7GoRN7tjki9w-JMNstDJ_Ha1UxC85HW01pVKx9KTdg8aWK2fPAz0YqoBHsxklGHVbNOy7GOqxOZS6xFawUhhen_64n9g7bJ6TVM2PnjMcAyoOo8AoccFspE84QvWaIztYdAE6PxioMq8ZeRJho4ltFdOEZi71cN9ba40BFjjFHM6YyTjKMU4Kxyh8Kc-U8fkknVD5_gROE9LIbOaUh8Wx5vAJfcttDWvuZiUdVdMtJLLobfZMKk0eplkMAEwsWgxY8CiAXs_aWPGKAGAtgGAoAH7tjMnQGoB47OG6gH1ckbqAfB0xuoB4XUG6gHgdQbqAeC1BuoB4bUG6gHhNQbqAeT2BuoB-DTG6gHugaoB9nLG6gHz8wbqAemvhuoB_PRG6gH7NUb2AcBoAjZ46cEsAgC0ggHCIABEAEYDrEJwAOkczquJw2ACgHYEwqCFBQaEnd3dy5nYW1lbW9iaWxlLnRvcA&ae=1&num=1&cid=CAASEuRoC2VxAiJyUzqycoRuG4CSQQ&sig=AOD64_1yPochmj4pT69Fgs35bNUNQNuYSQ&client=ca-pub-3051008757311463&nm=1&nx=155&ny=128&bg=0&adurl=http://cuahangtrainghiemsamsung.com/samsung-galaxy-a50s/%3Futm_source%3DGalaxy_A50s%26utm_medium%3DGDN%26utm_campaign%3DGalaxy_A50s%26utm_term%3DBD_KG_HP%26utm_content%3DKey%26gclid%3DEAIaIQobChMIz_2P8NCx5AIVGTNgCh2GzQCeEAEYASAAEgJ7MPD_BwE

    ReplyDelete