Monday, October 28, 2019

HƯỚNG DẪN TĂNG TỐC ĐỘ MÁY - TĂNG FPS CAO VỚI ỨNG DỤNG BÁ ĐẠO GAME BOOSTER 4X PROHƯỚNG DẪN CHI TIẾT TỐI ƯU ĐIỆN THOẠI ANDROID BẰNG ỨNG DỤNG GAME GAME BOOSTER 4X PRO V2.0 - GIÚP CHƠI GAME MƯỢT HƠN

-PHIÊN BẢN CAO NHẤT CẬP NHẬT TÍNH NĂNG MỚI NHẤT
-THÍCH ỨNG VỚI MỌI DÒNG MÁY ANDROID
-TỰ ĐỘNG QUÉT RAM THÔNG MINH
-TĂNG TỐC ĐỘ KẾT NỐI INTERNET
-TĂNG CƯỜNG GPU VÀ CPU 
-SỬ DỤNG TURBO ĐỂ TĂNG TỐC GPU VÀ CPU
-SỬ DỤNG AI ( TRÍ TUỆ THÔNG MINH ) ĐỂ QUÉT MÁY TĂNG TỐC MÁY TỐT HƠN
-CÓ THỂ ĐIỀU CHỈNH ĐƯỢC MỨC FPS - FPS CAO
-TĂNG THÊM RAM VÀ BỘ NHỚ TRỐNG
-TỰ ĐỘNG GIẢI PHÓNG RAM - ĐÓNG ỨNG DỤNG CHẠY NGẦM KHI CHƠI GAME
-SIÊU TỐI ƯU ĐẶC BIỆT DÀNH CHO MÁY YẾU RAM TỪ 512MB - 3GB 
-TỐI ƯU HÓA TĂNG TỐC ĐỘ XỬ LÍ CỦA CPU VÀ RAM ĐT
-TĂNG TỐC ĐỘ MÁY KHÔNG CẦN RÚT
-HỖ TRƠ GIẢM GIẬT LAG TỐT NHẤT VÀ AN TOÀN NHẤT KHÔNG CAN THIỆP SÂU VÀO MÁY
-CÓ THỂ CHIẾN ĐƯỢC TẤT CẢ CÁC TỰA GAME LIÊN QUÂN , FREE FIRE, PUBG MOBILE MƯỢT NHẤT ...
-GIẢM GIẬT LAG TỐI ĐA - ỔN ĐỊNH FPS KHI COMBAT - FPS CAO
-TĂNG TỐC MÁY - TĂNG TỐC ĐỘ MẠNG ( TĂNG TỐC MÁY YẾU )
-ĐEM ĐẾN TRẢI NGHIỆM GAME SIÊU MƯỢT CHO MỌI DÒNG MÁY ĐIỆN THOẠI

➢TẢI VỀ VÀ CÀI ĐẶT


l..ia v..ào ả..n..h ở t.rê..n hoặc d..ư.ới


☞HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG GAME BOOSTER 4X GIẢM LAG TĂNG TỐC ĐT - TĂNG RAM TRỐNG
B1: AE CHỌN TẢI VỀ ỨNG DỤNG TRÊN
B2: CÀI ĐẶT VÀO MÁY ỨNG DỤNG
B3: SỬ DỤNG NHƯ TRONG CLIP GIÚP TỐI ƯU ĐT
B4: KHỞI ĐỘNG LẠI MÁY
B5: VÀO GAME VÀ TRẢI NGHIỆM

☞CHÚC CÁC BẠN CHƠI GAME VUI VẺ !!!
BÀI ĐĂNG ĐÃ XEM
BÀI ĐĂNG TIẾP THEO

post written by:

4 comments:

  1. https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C4QgiLcqoXqXCLIOHwgPv14iIDqGb-Otcp6OC14UMuaT0tqEPEAEgrvmvamDBBaAB34T1owPIAQKoAwHIA8kEqgSJAk_QPbmMKE-9Lm-zcqzc11Q7L9tov4XyPGFvXuqZ83m2-16A-7F8TAFgMqdap3M0GHVwwZL4tr_jT3Ea2M_-zgm4mGga95BEbaWBKNYAnkbXDb669-PjRa7GRgZm2hBUAjSAbOox91n9zC5Igwa0UBD3pemObix1l6OhVX-NO3lt6lx2NDtKIodFbMt-TtJgsxVdxWeOUMAInSInXoo6-3N7MuMyLm6GFLlhTH6nN8a6M-lhwu_8667Cze4UjXdhtceNeqHW-6RymqAXhWatSMSdXnyKGoSCI-vQlco5RPqvNtHUZGBSLC9_aJyGSVNacxdcTEk6-84Z8ScO8lpvqQvhL5VY5LYsHhvABI3ItJT0AogFn6Tl8SSQBgGgBgLYBgKAB4n7ilyIBwGQBwKoB47OG6gH1ckbqAeT2BuoB7oGqAfw2RuoB_LZG6gHpr4bqAfs1RuoB_PRG6gH7NUbqAeW2BuoB8LaG9gHAaAI8eOnBLAIAtIIBggAEAIYGrEJGDtavBJ7cL2ACgGYCwHICwHYEwKCFBQaEnd3dy5nYW1lbW9iaWxlLnRvcA&num=1&cid=CAMSeQClSFh31X0rojYTub6ELPggEQrO80MoVSGVn0Ox-9q8FAs-DCiFi4mSff_HK-6Wd96ETSt6oe93ymxUKBaJ1g9Me1cdbmwnes2Rvcii_ZumD87PxpL-71j2Nhy82zuSRivKh3T7I9pbBkJd4WWoRgEbOgGhFZz_8ZQ&sig=AOD64_2RiDgp50SLa5cTpAbQzPBw99r9WA&client=ca-pub-3051008757311463&nb=17&adurl=https://fptshop.com.vn/dien-thoai/iphone-7-plus%3Futm_source%3DGDN_ECOM%26utm_campaign%3DiPhone%2520-%2520GDN%2520-%2520Normal%2520Sale%2520-%2520iPhone%25207%2520Plus%2520-%25202020%2520Apr%2520-%2520Ecom%26utm_medium%3DCPC%26utm_content%3DCustom%2520Intent%26utm_term%3DCustom%2520Intent%2520-%2520Image%2520Ads

    ReplyDelete
  2. https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CaZVoNFzaXrDfHZSF8ALHhqHAD_vC0c1d_Ij5-6ML9a79yvwKEAEgrvmvamDBtfoNoAHfhPWjA8gBAqgDAcgDyQSqBIsCT9DXnrgdEq9AbCJhfpMCUe60WpJljLOAmnHVKUKrvOU9mnBXkNAsAKqQcXAxbVvm1IMaIQiDoEYYFVA-HgKbxi1nLZJ44hkFWcVt5gkNLpqFUjCXo8KT-u9K9vwAd7afOseNxYz8h0EJL6UVlLpKVx4aPtJ2thldC00B5n1NhJqAah8YIdq3wvNp2eWZY6r99tQz4K_7YoEO6lFFvJRjn1dtea_WdWJhwgod_8z2OfGaGV3piVMxQJMCEUnsouFUDx2wh9Fz9hufMj_XPg1_NKti5fYAlVyUtU9B04nLYiho5Jvw4fc9XD5wwdtEVMgUFz2Z13xkXlZZc4YB5n-yk2XCga3oHYl9jO9NwASit8P2gQOIBc7D0IcmkAYBoAYC2AYCgAeJ-4pciAcBkAcCqAeOzhuoB9XJG6gHk9gbqAe6BqgH8NkbqAfy2RuoB6a-G6gH7NUbqAfz0RuoB-zVG6gHltgbqAfC2hvYBwGgCOXjPrAIAtIIBggAEAIYGrEJI-M96Z9bJQ-ACgGYCwHICwHYEwKCFBQaEnd3dy5nYW1lbW9iaWxlLnRvcA&ae=1&num=1&cid=CAMSeQClSFh3SfGSoSmLw7cqzQ7sLS7qgQg9qg36nSChxpuHoPgv3zdaykMcxFkwUlIU28dI-6ZG53zaTHLPFCLN-sTIaR0ooLMUUKZkIwulGA_mCMF7Y6BnZu_t9_bbNbA4y7p9UZcTOAS4SQ9tBjl87_c7gGa-FObBNXc&sig=AOD64_1Tf8DYOl_EjZN84TRpYxZHsElhdg&client=ca-pub-3051008757311463&nb=17&adurl=https://fptshop.com.vn/ctkm/khuyen-mai-thang%3Futm_source%3DGDN_ECOM%26utm_campaign%3DEcom%2520-%2520Traffic%2520-%2520Hot%2520Sale%2520-%2520%25C4%2590i%25E1%25BB%2587n%2520Tho%25E1%25BA%25A1i%2520Gi%25C3%25A1%2520S%25E1%25BB%2591c%2520Cu%25E1%25BB%2591i%2520Tu%25E1%25BA%25A7n%2520-%25202020%2520June%2520-%2520Ecom%26utm_medium%3DCPC%26utm_content%3DRe%2520All%26utm_term%3DRe%2520All%2520-%2520Image%2520Ads%26gclid%3DCjwKCAjw2uf2BRBpEiwA31VZj_fAWUNplmqYgIpVmMlOaUGl1VdzM9PLlcKuaGNXENNxI7SLFI2OjRoCNvUQAvD_BwE

    ReplyDelete