Friday, November 8, 2019

HƯỚNG DẪN BIẾN ĐT ANDROID THÀNH GIAO DIỆN IPHONE 11 PRO MAX SIÊU ĐẸP - CỰC CHẤT - GIỐNG ĐẾN 99%VIDEO THAM KHẢO

HƯỚNG DẪN CÁCH THỨC BIẾN CHIẾC ĐIỆN THOẠI ANDROID THÀNH HỆ ĐIỀU HÀNH IOS CỦA IPHONE 11 PRO MAX MỚI NHẤT

-THÊM EASY TOUCH VÀ GIAO DIỆN
-CÓ TÍNH NĂNG DỌN DẸP TĂNG RAM TRỐNG
-BIẾN ĐIỆN THOẠI ANDROID THÀNH ĐIỆN THOẠI IPHONE ( GIAO DIỆN )
-BẬT ĐƯỢC CẢ TAI THỎ KHÁ LÀ CHẤT
-TĂNG THÊM RAM VÀ BỘ NHỚ TRỐNG
-ĐẦY ĐỦ CÁC TÍNH NĂNG GIAO DIỆN GIỐNG NHƯ ĐANG DÙNG IPHONE
-BẬT ĐƯỢC CHẾ ĐỘ TÙY CHỌN NHÀ PHÁT TRIỂN ĐỂ TỐI ƯU MÁY
-TỐI ƯU TĂNG TỐC MÁY VÀ TỐC ĐỘ XỬ LÍ CỦA ĐIỆN THOẠI
-NGỦ ĐÔNG TẤT CẢ CÁC ỨNG DỤNG KHÔNG CẦN DÙNG NỮA GIỐNG TRÊN IPHONE IOS
-XÓA BỘ NHỚ , TẬP TIN RÁC, BỘ NHỚ ĐỆM ( CACHE ) NHANH NHẤT
-TỐI ƯU HÓA ĐIỆN THOẠI GIÚP MÁY XỬ LÍ CÁC TÁC VỤ NHANH CHÓNG MƯỢT MÀ HƠN
-XÓA TẬP TIN RÁC TRÊN ĐT - LÁM MÁT MÁY VÀ XỬ LÍ CÁC TÁC VỤ MƯỢT MÀ HƠN
-SIÊU TỐI ƯU ĐẶC BIỆT DÀNH CHO MÁY YẾU RAM TỪ 512MB - 3GB 
-TỐI ƯU HÓA TĂNG TỐC ĐỘ XỬ LÍ CỦA CPU VÀ RAM ĐT
-TĂNG TỐC ĐỘ MÁY KHÔNG CẦN RÚT
-HỖ TRƠ GIẢM GIẬT LAG TỐT NHẤT VÀ AN TOÀN NHẤT KHÔNG CAN THIỆP SÂU VÀO MÁY
-CÓ THỂ CHIẾN ĐƯỢC TẤT CẢ CÁC TỰA GAME LIÊN QUÂN , FREE FIRE MƯỢT NHẤT ...
-TIẾT KIỆM PIN ĐỂ CHIẾN GAME LÂU HƠN
-GIẢM GIẬT LAG TỐI ĐA - ỔN ĐỊNH FPS KHI COMBAT - FPS CAO
-TĂNG TỐC MÁY - TĂNG TỐC ĐỘ MẠNG ( TĂNG TỐC MÁY YẾU )
-ĐEM ĐẾN TRẢI NGHIỆM GAME SIÊU MƯỢT CHO MỌI DÒNG MÁY ĐIỆN THOẠI

➢TẢI VỀ VÀ CÀI ĐẶT


l..ia v..ào ả..n..h ở t.rê..n hoặc d..ư.ới


☞HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG ILAUCHER BIẾN ANDROID THÀNH IPHONE 11 PRO MAX
B1: AE TẢI VỀ 2 ỨNG DỤNG BÊN TRÊN
B2: CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG 2 VÀO MÁY
B3: SỬ DỤNG NHƯ TRONG CLIP GIÚP TỐI ƯU ĐT
B4: KHỞI ĐỘNG LẠI MÁY
B5: VÀO GAME VÀ TRẢI NGHIỆM

☞CHÚC CÁC BẠN CHƠI GAME VUI VẺ !!!
BÀI ĐĂNG ĐÃ XEM
BÀI ĐĂNG TIẾP THEO

post written by:

1 comment:

  1. https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=C1E6BtRPFXtb9CIy0qAHn_KuoBtiZ15tc_4jqo70L5-OivcABEAEgrvmvamDBtfoNoAHV1O24A8gBAqkC89Q7Fn1lZT6oAwHIA8kEqgSGAk_QJ88GBFCk0qkyjhCyL7YIvProsO686EvjJ3njRplRtcScFnrQlaXNzjYEyTGOw1slfGwp1hQvr2MqLmHRYZKNiFgGy4WTDZd-O4ophVHcKwSVDunelUn7ybSurg1Kr-JAu_43rqwstsHJbTii4fG60ziNQ9tkXQr2KN4OT6kLRCah5WaFTRQB300GklqEx0CeUQCOe3iiFZi00EylPvONqIxqz5c7CA6QtX_1VdJvop9Xy3HaFf_ZNKLzpLRksJkvUQwoUZto3Q5tdvFhyhLdgSJiORUSl6kspXUcMA2g5uphHSaczOovNKmaMHQkLdbT9gKD_ApZgjhdG8E2V8fcPo0ve3_ABPCxwKeGA4gFu7-k-SOQBgGgBgLYBgKAB5OrkkeIBwGQBwKoB47OG6gH1ckbqAeT2BuoB7oGqAfw2RuoB_LZG6gHpr4bqAfs1RuoB_PRG6gH7NUbqAeW2BuoB8LaG9gHAaAI5eM-sAgC0ggGCAAQAhgasQlb1bC24fO8Z4AKAZgLAcgLAdgTDYIUFBoSd3d3LmdhbWVtb2JpbGUudG9w&ae=1&num=1&cid=CAMSeQClSFh3kxZQ2wxL7r_1upbhhWrBmXcFCvETfhsNauRa50P0pADmPbiiLz9L3ivGu_UKvWnSkKG1BIcpRUzG0yQ2dJUw_5_CxsUKBC_LEheKbzY6jZXBsycrbg6zJ4qUDgcMDHvx3lg8ojDxv9zJz_IooBpsV3gY7o4&sig=AOD64_1_aiWDzeLuaqxJHSRsP_coHlbgHg&client=ca-pub-3051008757311463&nb=17&adurl=https://www.vakuovani.cz/brcka%3Fgclid%3DCjwKCAjwqpP2BRBTEiwAfpiD-_VXIAMPWgFqB0ieJWAgFjpxlKQ9fZlZV5sLdpWVibHQ6Mmk2559GBoCvqsQAvD_BwE

    ReplyDelete