Thursday, November 14, 2019

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT BẢN M0D SKIN LIÊN QUÂN V6 SIÊU ĐẸP BAO GỒM 14 TRANG PHỤC CHƯA RA MẮT - FULL ICON + HIỆU ỨNG + ÂM THANHVIDEO THAM KHẢO

HƯỚNG DẪN MOD SKIN LIÊN QUÂN MOBILE MÙA THỨ 12 - BẢN CẬP NHẬT MỚI NHẤT V5 - PHIÊN BẢN LITE GIẢM NỬA DUNG LƯỢNG

*CẬP NHẬT BẢN MOD TRANG PHỤC LIÊN QUÂN V6 MÙA 12
- LỮ BỐ: ROBOT
- TULEN: DẠ HỘI
- VANHEL: AIC 2020
- RITCHER: DẠ HỘI
- IGIS: BẮC BĂNG VƯƠNG
- ZILL: TỬ SĨ
- LUMBUR: CỰ THẦN VIỄN CỔ
- MINA: SA MẠC
- ARUM: VŨ KHÚC THẦN SỨ
- ATHUR: CHIẾN BINH SA MẠC
- ĐIÊU THUYỀN: PHÙ THỦY BÍ NGÔ
- MALOCH: ÔNG KẸ BÍ NGÔ

☞VÀ CÒN RẤT NHIỀU SKIN SIÊU ĐẸP KHÁC NỮA...
☞MỜI CÁC BẠN CÙNG TRẢI NGHIỆM NHÉ- SẼ KHÁ LÀ THÚ VỊ ĐẤY !!!

➢TẢI VỀ VÀ CÀI ĐẶT


Ấ..n v..ào ả..n..h ở t.rê..n hoặc d..ư.ới


☞HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT FILE MOD SKIN LQ - BẢN MOD V6 LIÊN QUÂN MOBILE 
MÙA 12 

B1: AE TẢI VỀ FILE - FILE MOD SKIN LQ V6
B2: DÙNG PHẦN MỀM ZACHIVER GIẢI NÉN FILE VỪA TẢI VỀ
B3: SAU KHI GIẢI NÉN, VÀO THƯ MỤC GIẢI NÉN, COPY THƯ MỤC ANDROID - BẤM RA MÀN HÌNH CHÍNH - BẤM DÁN - CHỌN ÁP DỤNG CHO TẤT CẢ CÁC TỆP  - OK, 
B4: VÀO GAME VÀO THƯƠNG THỨC !

☞CHÚC CÁC BẠN CHƠI GAME VUI VẺ !!!
BÀI ĐĂNG ĐÃ XEM
BÀI ĐĂNG TIẾP THEO

post written by:

1 comment:

  1. https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=C1Hx4b4_NXa7eCIr-rAG3va_4D7WN1Jha8bq8580Kwr3K-ugJEAEgrvmvamDBBaABp9nlwwPIAQOoAwHIA8kEqgSOAk_QkSDOUYOysbp4Ole3mUVEMhwbFygcxZdRyJ0CmaMw0ZdAObTYAHO2MS_1W0sgqa2xIENIhARuritul9HJJTNiMO4glbpLLIcHaD_Q0L3pH3W7TbTGEc0Qk87yVy15jl-KeDcRKAYUyAKm6595JUvqjgTPpzcGgGmmRP7Wwhz9BOsRrOP2BSMkxmdoNWb2GUSX9I0dPpMP14wsnl0l0CYywyEXqDv6fVl0ICm-7jPxtoD6lSqD4cA5-1zlQIZgOZ8UmXi7CoVQc26ba-WlYpvZIkMyjw66Rmw0X6eMQSOHjdJNezyOBkNM8Ij_s45h1D2B_MIt9XV77utT8cnn_bhuhrd63vxfW9RwERM0NMAEw82ZlqgCiAWDo6jgGZAGAaAGA9gGAoAHwaaaPIgHAZAHAqgHjs4bqAfVyRuoB5PYG6gHugaoB9nLG6gHz8wbqAemvhuoB_PRG6gH7NUb2AcBoAjf46cEsAgC0ggGCAAQAhgasQmqSMNaUZKDoYAKAdgTAoIUFBoSd3d3LmdhbWVtb2JpbGUudG9wmBYB&ae=1&num=1&cid=CAMSeQClSFh3xl0NoYRgRVipy1uLn0KuzKWQznnJX5T0l03Bg4veagYep-3PWzzQcRGp2tLf2Vcjk26cGjOZgMcVwgKmEiHPo68VvKCcKjAxohxNqEBl1LCiDzy4Ru_l3_roj90blq2LPvsxzEuKNp3-3zKpJNr4dkBHeQ8&sig=AOD64_35ps8ZMhLDwc0hjSDnegSPuCtnag&client=ca-pub-3051008757311463&adurl=https://www.thegioididong.com/thang-uu-dai-oppo%3Fgclid%3DCj0KCQiAk7TuBRDQARIsAMRrfUYNADU3Hy3iqgyuJ7GVRj956b5R2GQc2rzxtJVEyrm_i-NVV3y2vYAaAkO1EALw_wcB

    ReplyDelete