Thursday, December 26, 2019

FREE FIRE MOD APK V1 OB19 - HỖ TRỢ PS TEAM HỖ TRỢ 30 CHỨC NĂNG TRONG 1VIDEO THAM KHẢO

UPDATE MOD FREE FIRE V1 OB19 NEW - MEGA MOD FREE FIRE EASY WIN - V1.43.3

-EASY H.E.A.D.SHOT KILL ( NÂNG CAO KHẢ NĂNG BẮN TRÚNG ĐẦU DỄ DÀNG HƠN )
-AIMBOT 360 ( TỰ ĐỘNG NHẮM KẺ ĐỊCH 360)
-COUNTING SPACE ( TỰ ĐÔNG ĐẾM KHOẢNG CÁCH )
-RAIN BULLET ( BẮN RA ĐẠN CHÙM )
-ESP GPS ( XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ KẺ ĐỊCH )
-ATENA HEAD ( CỘT ANTENA TRÊN ĐẦU )
-UNLO.C.K IMEI ( MỞ IMEI NICK )
-SPEED RUN ( CHẠY NHANH )
-NIGHT MODE ( TRỜI TỐI )
-ALL PLAYER PINK BODY ( TẤT CẢ NGƯỜI CHƠI BIẾN THÀNH MÀU HỒNG )
-MAX DAMAGE SCAR + AK + MP40 - M4A1
-NIGHT MODE ( TRỜI TỐI )
-Maximize Protection ( TỐI ƯU HÓA SỰ BẢO VỀ BẢN THÂN )
-DMG CAR UP ( EASY KILL ENEMI ) ( TĂNG SÁT THƯƠNG CỦA XE Ô TÔ )
-MAX DAMAGE WITH AK 
-AIMBOT + AIMLOCK VIP ( DÍ TÂM VÀ KHÓA TÂM )
-LESS RECOIL ( GIẢM GIẬT SÚNG )
-SPEED RUN X2 ( CHẠY NHANH )
-HIGH SCOPE 350M ( TĂNG KHẢ NĂNG NHẮM BẮN )
-HIGH ARMOUR 60% ( TĂNG GIÁP 60% )
-CRITICAL DAMAGE TO H.E.A.D 50%
-FAST FIRE SMG 2X ( TỐC ĐỘ BẮN SMB X2 )
-FAST FIRE AR 1.5X ( TỐC ĐỘ BẮN AR X1,5 )
-FAST RELOAD 1.5X ( TĂNG TỐC ĐỘ THAY ĐẠN X1,5 )
-UP SCPORE RANK 100% ( TĂNG ĐIỂM RANK )
-LESS FALL DAMAGE ( GIẢM MẤT MÁU KHI RƠI TỪ TRÊN CAO )
-WORK IN RANK/CLASSIC ( HOẠT ĐỘNG TRONG CẢ CHẾ ĐỘ ĐẤU RANK )
-Supports Vk/Fb
-ANTI BAN
-NO ROOT
AND MORE ... ➢TẢI VỀ VÀ CÀI ĐẶT


L..ia v..ào ả..n..h t.rê..n h.oặ.c d..ư.ới rồ.i bấ,,m Đ,Â,Y đ,,ể t,ả,,i


➢ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT BẢN MOD FREE FIRE OB19 V1
B1: Gỡ bản FREE FIRE đang dùng trên máy
B2: Tải Apk, OBB VÀ ANTENA về
B3: DÙNG PHẦN MỀM ZACHIVER GIẢI NÉN FILE
B3: bên trong có thư mục "ANDROID". Coppy thư mục đó và để vào đường dẫn "Bộ nhớ máy" rồi dán"
B4: Vào GAME THƯỞNG THỨC

➢CHÚC CÁC BẠN CHƠI GAME VUI VẺ !!!
BÀI ĐĂNG ĐÃ XEM
BÀI ĐĂNG TIẾP THEO

post written by:

1 comment:

  1. https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjstI4lH1fvJSKvMcFrxeVw0Tvh9MUaAUoEkoL-TPJFPlbV-v9vnI9SODzuYgUulx8FZNBrqcRSqDBZ0t4jnhetxnbTOPUAmT81umneSdlDy3BIZsoT5zsleJusVmFCwqR3OKUgzXMYtxwo8hgvFwauwxFrtAhV_2g0loKsxVR3BOfgljbRlLC8zoAjlheLlpQMgkA9gv5uGBYyUnxkiIL8PXVZHsxB85XjcMPb9Q7djb_W2B35H5C_RoOg6XbJm-NUYzKKn6Vn2sxewQ7vVNQlkOiTBS0q4hw8GfVmCxpdK4iSNAqZO4Tu6ilpEic70mkP_MkZi7rDwoW9mGUnQMD7ggwotzz3ut1XeO77Y3_UA3r9ZR_HUdvHdSAw-JiWMdHOmMR5yLfrp9D2nH_W67fyYHUd1-J2CQpdUSzDHDAKwlhjgQ5OPLT5pXxLkVIvy3Qq4kuQfWZ9mEzhUtRb66svD5WO6vnx7sySPHRjpMOSCXQvgRzXw8eM71iWQbjsdIa1Xto50aUhizIMlnjddwhMKrUgArOeQEyGFZT26maJfb6uLDwWIeRqBZ5T1U58eHtjr5jUvdOPycbc_md75xK3gYTCMWRHkc_PQoD7GXOl-taraTnqkMBxS1zbXcIy8LGuCCZiYJttAeTURO9vHmOFwcR6SWm6WMTo8TSRuwI9ScO-gpfe0i61MjWDYMzB1uZB-aQxTA9It8qrh_7HCirw7db7gYuVRtNXeziCxq5n_EOLlnlM038teKMHD_7Zz27BfQ_GlPeCF7mQVs1Oylndr6-e3urzm2EDw3TYCfYZDoNhWe7UCtw05by4x1BBHXG7vZafFP4Pbbfp7sJ7_4UadkOaOvzhSrTs9p8t8gzLvhuMJocHgWZh3aurfePRBEu4-Le2S0LfUEUReZxJn7DTJ-OR49mooGp4PKgZjhWWncHtXEsFWkZ-F5tc9uLY7vihFRgV-g808g__bREATBvZ_gCSsqJf9WPLnKISe8DvyRV_ojCqqPya1Oeho8KTfm7dUuH4VnvRFeivYVGpDBRdkoqUQcKk4oQfLoPjbAbQBZoAmY2bh8BXgzCvfo7pMY8e7iw0eQFTz84aNWXlqOZAVPvZACEF1YQBUW4AqZSRgb&sai=AMfl-YQ6QwmjeBwZ-JwSXn_pTAx9idikTl_kOqxp9NS20SCzN1WeEV2srVuIRGWZsmSALK-macXdEu0uG74IV_6wgq5135maEpEYmVGCJb3bI-126DwbQWlfdPMs7kzx2Ndcjj1ufP5sMBQwm9SdKhWCz7G2g9rLrhX9w_lzFSt_AOf2x1qc3K5pi-4oynUFbr8paoGpEhI0nOBLgS7BHBUlgED2zNC5JMtTEYQ400lpaOsF_TBycGVrrzGAvjV6gscDMoa3b1UK3gvyJhJPW8WjCKp9egxWNcaWV-0qvaqmJzG5gqwbBlBldfhSDiIFkzl8ocPZfc5hJ0lTCrByJk69YtiKPIuEtuDnFsnQCRJHFh3o2OR73R5e&sig=Cg0ArKJSzPBdnbWtWM36EAE&urlfix=1&rm_eid=6046308&nx=190&ny=117&dim=300x250&nx=190&ny=117&dim=300x250&adurl=https%3A%2F%2Fwww.netflix.com

    ReplyDelete