Thursday, January 23, 2020

FIX LAG LIÊN QUÂN MOBILE V2 - PHIÊN BẢN PHÁP SƯ TRỖI DẬY SIÊU MƯỢT MỚI NHẤTVIDEO THAM KHẢO

Hướng Dẫn FIX LAG LIÊN QUÂN Phiên Bản PHÁP SƯ TRỖI DẬY Mùa 13 V2 - SIÊU NHẸ GIẢM TỐI ĐA DUNG LƯỢNG CHO MÁY YẾU

-FIX LAG CẬP NHẬT SỰ KIỆN MÙA 13 - PHÁP SƯ TRỖI DẬY MỚI NHẤT
-THÊM TÍNH NĂNG HIỂN THỊ TRANG PHỤC TƯỚNG TRONG TRẬN ĐẤU
-CÓ THỂ THAM GIA ĐẦY ĐỦ CÁC SỰ KIỆN TRONG GAME ĐANG DIỄN RA
-GIỮ LẠI CHẾ ĐỘ 3V3 , 1V1 , VÀ 1 SỐ CHẾ ĐỘ KHÁC ..
-BẢN THƯỜNG: GIỮ LẠI ĐẦY ĐỦ FILE VÀ HIỆU ỨNG, ICON CHIÊU CỦA GAME NHƯNG ĐÃ ĐƯỢC GIẢM TỐI ĐA ĐỒ HỌA
-BẢN YẾU : XÓA BỚT 1 SỐ HIỆU ỨNG DƯ THỪA TRONG TRẬN VÀ GIẢM TỐI ĐA ĐỒ HỌA, XÓA ICON CHIÊU
-MAP GIẢM 99% ĐỒ HỌA HỖ TRỢ 3 MỨC SETTING: CAO- TRUNG BÌNH - THẤP
-SỬA LẠI LỖI MẤT NÚT SẴN SÀNG
-MOD MAP ĐÁ GIẢM ĐẾN 99% ĐỒ HỌA CHỈ 1MB
-XÓA FILE GIẢM NHẸ VÀ TỐI ƯU HƠN NỮA
-KHẮC PHỤC MỘT SỐ LỖI LIÊN QUAN ĐẾN MẠNG BẤT ĐỊNH
-CÓ THỂ THAM GIA ĐẦY ĐỦ TẤT CẢ SỰ KIỆN CỦA GAME VÀ ĐIỂM DANH HÀNG NGÀY
-GIỮ LẠI KHUNG VIỀN VÀ AVATAR
-GIẢM BỚT TỤT FPS KHI COMBAT
-XÓA BÓNG CỦA NHÂN VẬT
-XÓA HIỆU ỨNG KHI COMBAT VÀ KĨ NĂNG NHÂN VẬT
-LOAD TƯỚNG CHỌN TƯỚNG SIÊU NHANH
-TỐI ƯU CỰC TỐT DÀNH RIÊNG CHO MÁY CHƠI LQ BỊ GIẬT LAG
-SIÊU TỐI ƯU ĐẶC BIỆT DÀNH CHO MÁY YẾU RAM TỪ 512MB - 3GB ĐỂ CHƠI LIÊN QUÂN SIÊU MƯỢT
-GIÚP VÀO TRẬN NHANH 0S 
-TIẾT KIỆM PIN ĐỂ CHIẾN GAME LÂU HƠN
-GIẢM GIẬT LAG TỐI ĐA - ỔN ĐỊNH FPS KHI COMBAT - FPS CAO
-TĂNG TỐC MÁY - TĂNG TỐC ĐỘ MẠNG ( TĂNG TỐC MÁY YẾU )
-ĐEM ĐẾN TRẢI NGHIỆM GAME LIÊN QUÂN SIÊU MƯỢT CHO MỌI DÒNG MÁY ĐIỆN THOẠI


➢TẢI VỀ VÀ CÀI ĐẶT


L..ia v..ào ả..n..h t.rê..n h.oặ.c d..ư.ới rồ.i bấ,,m Đ,Â,Y đ,,ể t,ả,,i

☞HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT FILE SIÊU FIX GIẢM LAG LIÊN QUÂN V2 - VÔ TẬN HỎA LỰC
B1: AE TẢI VỀ CHỌN TẢI VỀ 1 TRONG 3 FILE
B2: DÙNG PHẦN MỀM ZACHIVER GIẢI NÉN FILE FIX LAG VỪA TẢI VỀ
B3: CÀI ĐẶT FILE FIX LAG GIỐNG NHƯ TRONG CLIP
B4: KHỞI ĐỘNG LẠI MÁY 
B5: VÀO GAME VÀOTHƯỞNG THỨC !

☞CHÚC CÁC BẠN CHƠI GAME VUI VẺ !!!

BÀI ĐĂNG ĐÃ XEM
BÀI ĐĂNG TIẾP THEO

post written by:

2 comments:

  1. https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CIkw8Yo4tXpOtMITdgQPqkZP4Crjrwthate3W6b4K2tkeEAEgrvmvamDBBaAB3eeb1wPIAQmpAqb7OQbducc9qAMByAPLBKoE-gFP0C8G7NLL7ttFrKVAtgfT9pjNWP_D0R1SAGmrhNE7nWXf2KQGmYQ3ccCZPKz1hDFUqvtcvNtAAqB0penht7hDJa5__r9UcOWZTXr_plyVRHOSSV62XEe61CNcK9V7ONHFyCTQJYumeUd1h6Z160aBvTudZ2zonKGqdWgcvf0FPFwBJ-BAxwvcuVYJyiDjl9N2L8Q3srjdv13EeWvWIZOXyMRMJnMHeVJ83im01MR3i6wNrmSLp5MntwwrAbH6XQyoUA8pYvTxeTgsfh_xY1hUJQTLHk-eG67rpahSeS0q5DPHzhcA3Y7Xx-Fdyz44Y1sNNenBfgmq4ZcHwASn6rSIywKIBZOD894eoAYu2AYCgAeLmOQoqAeOzhuoB9XJG6gHk9gbqAe6BqgH8tkbqAemvhuoB-zVG6gH89EbqAfs1RuoB8LaG9gHAKAIiZmoBLAIAtIIBwiAARABGB6xCXBcVZapOjwBgAoByAsB2BMNghQUGhJ3d3cuZ2FtZW1vYmlsZS50b3A&ae=1&num=1&cid=CAASEuRoCk7HtPOSNwBQCfRXO-YX9Q&sig=AOD64_3xGiWn9ZyrdXnFW3mVuUnbutA2NA&client=ca-pub-3051008757311463&adurl=https://suno.vn/%3Futm_campaign%3Dret2019_conser%26utm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Dcpc%26utm_content%3Dthanhthoi%26gclid%3DEAIaIQobChMIk-aLj6qh5wIVhG5gCh3qyASvEAEYASAAEgKoqvD_BwE

    ReplyDelete
    Replies
    1. https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CTXnds44tXuvIDoX5rQT-5o9QuOvC2FqN7dbpvgra2R4QASCu-a9qYMEFoAHd55vXA8gBCakCpvs5Bt25xz2oAwHIA8sEqgT2AU_Q_jpKw7EvMEChCzyOGdJG7ibNmamLDTWYwCH-2WvSEUa3zn_mVSPBoi9ZXEVnPNFUam7CO40pUFgbxFLmf0oYLy0-ozxhzOOUJ2wiHG6mi6wa3rJtM7uIuW7_Khnd5aMSVgint2h4EA3_HuoBxTDpWPZjHhBQ7z3xz-70M_yLaveclrwEIvoZig8vP5i3BZRmCaoWr7690g39zf0sfL8tljsgq1VJ1e7lINSpjBpRvwzstRV0fpuDxnme1d3VTChXwUGMIbuKJnZFlnHdELdFtJj1TF4372fd4qYB45A_JEKITpJzSEj2xUDCBY1yAw-JdBA-acAEp-q0iMsCiAWTg_PeHqAGLtgGAoAHi5jkKKgHjs4bqAfVyRuoB5PYG6gHugaoB_LZG6gHpr4bqAfs1RuoB_PRG6gH7NUbqAfC2hvYBwCgCImZqASwCALSCAcIgAEQARgesQlwXFWWqTo8AYAKAcgLAdgTDYIUFBoSd3d3LmdhbWVtb2JpbGUudG9w&ae=1&num=1&cid=CAASEuRowjUDbalr9uEAujbrT_6sBQ&sig=AOD64_2xcjXJx0lDVkMlz8oN0aDdNg-pug&client=ca-pub-3051008757311463&adurl=https://suno.vn/%3Futm_campaign%3Dret2019_conser%26utm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Dcpc%26utm_content%3Dthanhthoi%26gclid%3DEAIaIQobChMIq-65taqh5wIVhXyLCh1-8wMKEAEYASAAEgJrDvD_BwE

      Delete