Saturday, January 4, 2020

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 2 PHẦN MỀM GIÚP TĂNG BỘ NHỚ TRONG CHO ĐT ANDROIDVIDEO THAM KHẢO

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM MEGA VÀ GO FILES GIÚP TĂNG BỘ NHỚ TRỐNG CHO MÁY ANDROID

-TĂNG THÊM DUNG LƯỢNG TRỐNG CHO BỘ NHỚ
-LƯU TRỮ FILE ĐÁM MẤY ONLINE LÊN ĐẾN 65GB
-CÓ THỂ TẢI LẠI FILE NẶNG SAU KHI ĐÃ UP LÊN
-XÓA ỨNG DỤNG DƯ THỪA, RÁC MÁY VÀ NHIỀU HƠN THẾ NỮA
-TIẾT KIỆM PIN
-TỰ ĐỘNG TĂNG TỐC GAME MƯỢT NHẤT KHÔNG CẦN BẤM THỦ CÔNG
-LOẠI BỎ CÁC ỨNG DỤNG CHIỂM RAM CỰC KÌ HIỆU QUẢ
-TỐI ƯU RAM, GPU, CPU
-TĂNG TỐC ĐỘ ĐỂ CÓ THỂ CHƠI ĐƯỢC GAME NẶNG
-GIẢM BỚT ỨNG DỤNG CHIẾM RAM
-THÍCH ỨNG VỚI MỌI DÒNG MÁY ANDROID
-TỰ ĐỘNG GIẢI PHÓNG RAM - ĐÓNG ỨNG DỤNG CHẠY NGẦM KHI CHƠI GAME
-SIÊU TỐI ƯU ĐẶC BIỆT DÀNH CHO MÁY YẾU RAM TỪ 512MB - 3GB 
-TỐI ƯU HÓA TĂNG TỐC ĐỘ XỬ LÍ CỦA CPU VÀ RAM ĐT
-TĂNG TỐC ĐỘ MÁY KHÔNG CẦN RÚT
-HỖ TRƠ GIẢM GIẬT LAG TỐT NHẤT VÀ AN TOÀN NHẤT KHÔNG CAN THIỆP SÂU VÀO MÁY
-CÓ THỂ CHIẾN ĐƯỢC TẤT CẢ CÁC TỰA GAME LIÊN QUÂN , FREE FIRE, PUBG MOBILE MƯỢT NHẤT ...
-GIẢM GIẬT LAG TỐI ĐA - ỔN ĐỊNH FPS KHI COMBAT - FPS CAO
-TĂNG TỐC MÁY - TĂNG TỐC ĐỘ MẠNG ( TĂNG TỐC MÁY YẾU )
-ĐEM ĐẾN TRẢI NGHIỆM GAME SIÊU MƯỢT CHO MỌI DÒNG MÁY ĐIỆN THOẠI


➢TẢI VỀ VÀ CÀI ĐẶT


L..ia v..ào ả..n..h t.rê..n h.oặ.c d..ư.ới rồ.i bấ,,m Đ,Â,Y đ,,ể t,ả,,i

☞HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT 2 ỨNG DỤNG TĂNG BỘ NHỚ MÁY VÀ LÀM SẠCH MÁY
B1: AE TẢI VỀ 2 ỨNG DỤNG 
B2: CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG VÀO MÁY
B3: SỬ DỤNG NHƯ TRONG CLIP ĐÃ HƯỚNG DẪN GIÚP TỐI ƯU ĐT
B4: KHỞI ĐỘNG LẠI MÁY
B5: VÀO GAME VÀ TRẢI NGHIỆM

☞CHÚC CÁC BẠN CHƠI GAME VUI VẺ !!!

BÀI ĐĂNG ĐÃ XEM
BÀI ĐĂNG TIẾP THEO

post written by:

23 comments:

 1. Replies
  1. https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CVGcgUZhlXs_oJsaY3LUPz5GdgAfNit-MW5agioPKCdrZHhABIK75r2pgwQWgAeKIx_UCyAEGqAMByAPDBKoE_AFP0Pc-rqvhJOuzPVBHyK95MBZv_bgyVm27pPckP8R_gmeeyV9hBpLWR0lj68kZuJgEXbYjT6bP3wFkvS2rkOi5-7R3pMtJTVwaY63mE7RsvGW2w5GOs5fqmRKK7zhzUj-XF9nbGn8-qkIS392nT_GsY1livZs1qQ9HVm1PzTTnWzQish6f8ZTcT8Buq7885H918614XUvXSedB7Q0y1fiQkwNj_oUKYiPlNrGG1AqNq2-c4v9kIfNdWfw1jUTdDPxEkZPXQ42jY0QihxC_XRgH35CBN0PRB7LPTLBj5vXdJg2IMOos9QcEmB9bO9EI3rwbQ-Gac_dkWeLZnErABK2m6f2HAogF6KGvqgeQBgGgBjfYBgKAB4b3uIoBiAcBkAcCqAeOzhuoB9XJG6gHk9gbqAef2xuoB7oGqAfw2RuoB_LZG6gHpr4bqAfs1RuoB_PRG6gH7NUbqAfC2hvYBwGgCLDIqASwCALSCAYIABACGBqxCQhFmPzmigFAgAoBmAsByAsB2BMNghQUGhJ3d3cuZ2FtZW1vYmlsZS50b3CYFgE&num=1&cid=CAMSeQClSFh3cyS1SPWQhk5pDR1Hp1NbpPEmtSe0v_W6XojEkX-fiZ2m6lMsgWAd_KGTiHGaJWU2ROgQ7q_GxiaY59MqLWouuDrc3YVvkCw7hLVMS8OarO5BWZXqxt1CGveCbmt2FLIpyS73XdnVOAD63e1oX8d8AGx4b_k&sig=AOD64_3jTLn64ZVkB_L9UeZ3U5yXwAu8NQ&client=ca-pub-3051008757311463&nb=0&adurl=https://www.hapag-lloyd.com/en/online-business/quotation/quick-quotes.html

   Delete
 2. Replies
  1. https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CVGcgUZhlXs_oJsaY3LUPz5GdgAfNit-MW5agioPKCdrZHhABIK75r2pgwQWgAeKIx_UCyAEGqAMByAPDBKoE_AFP0Pc-rqvhJOuzPVBHyK95MBZv_bgyVm27pPckP8R_gmeeyV9hBpLWR0lj68kZuJgEXbYjT6bP3wFkvS2rkOi5-7R3pMtJTVwaY63mE7RsvGW2w5GOs5fqmRKK7zhzUj-XF9nbGn8-qkIS392nT_GsY1livZs1qQ9HVm1PzTTnWzQish6f8ZTcT8Buq7885H918614XUvXSedB7Q0y1fiQkwNj_oUKYiPlNrGG1AqNq2-c4v9kIfNdWfw1jUTdDPxEkZPXQ42jY0QihxC_XRgH35CBN0PRB7LPTLBj5vXdJg2IMOos9QcEmB9bO9EI3rwbQ-Gac_dkWeLZnErABK2m6f2HAogF6KGvqgeQBgGgBjfYBgKAB4b3uIoBiAcBkAcCqAeOzhuoB9XJG6gHk9gbqAef2xuoB7oGqAfw2RuoB_LZG6gHpr4bqAfs1RuoB_PRG6gH7NUbqAfC2hvYBwGgCLDIqASwCALSCAYIABACGBqxCQhFmPzmigFAgAoBmAsByAsB2BMNghQUGhJ3d3cuZ2FtZW1vYmlsZS50b3CYFgE&num=1&cid=CAMSeQClSFh3cyS1SPWQhk5pDR1Hp1NbpPEmtSe0v_W6XojEkX-fiZ2m6lMsgWAd_KGTiHGaJWU2ROgQ7q_GxiaY59MqLWouuDrc3YVvkCw7hLVMS8OarO5BWZXqxt1CGveCbmt2FLIpyS73XdnVOAD63e1oX8d8AGx4b_k&sig=AOD64_3jTLn64ZVkB_L9UeZ3U5yXwAu8NQ&client=ca-pub-3051008757311463&nb=0&adurl=https://www.hapag-lloyd.com/en/online-business/quotation/quick-quotes.html

   Delete
 3. Do noi dieu😠😠😬😬😡😡😈😈😤😤

  ReplyDelete
 4. Replies
  1. https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CVGcgUZhlXs_oJsaY3LUPz5GdgAfNit-MW5agioPKCdrZHhABIK75r2pgwQWgAeKIx_UCyAEGqAMByAPDBKoE_AFP0Pc-rqvhJOuzPVBHyK95MBZv_bgyVm27pPckP8R_gmeeyV9hBpLWR0lj68kZuJgEXbYjT6bP3wFkvS2rkOi5-7R3pMtJTVwaY63mE7RsvGW2w5GOs5fqmRKK7zhzUj-XF9nbGn8-qkIS392nT_GsY1livZs1qQ9HVm1PzTTnWzQish6f8ZTcT8Buq7885H918614XUvXSedB7Q0y1fiQkwNj_oUKYiPlNrGG1AqNq2-c4v9kIfNdWfw1jUTdDPxEkZPXQ42jY0QihxC_XRgH35CBN0PRB7LPTLBj5vXdJg2IMOos9QcEmB9bO9EI3rwbQ-Gac_dkWeLZnErABK2m6f2HAogF6KGvqgeQBgGgBjfYBgKAB4b3uIoBiAcBkAcCqAeOzhuoB9XJG6gHk9gbqAef2xuoB7oGqAfw2RuoB_LZG6gHpr4bqAfs1RuoB_PRG6gH7NUbqAfC2hvYBwGgCLDIqASwCALSCAYIABACGBqxCQhFmPzmigFAgAoBmAsByAsB2BMNghQUGhJ3d3cuZ2FtZW1vYmlsZS50b3CYFgE&num=1&cid=CAMSeQClSFh3cyS1SPWQhk5pDR1Hp1NbpPEmtSe0v_W6XojEkX-fiZ2m6lMsgWAd_KGTiHGaJWU2ROgQ7q_GxiaY59MqLWouuDrc3YVvkCw7hLVMS8OarO5BWZXqxt1CGveCbmt2FLIpyS73XdnVOAD63e1oX8d8AGx4b_k&sig=AOD64_3jTLn64ZVkB_L9UeZ3U5yXwAu8NQ&client=ca-pub-3051008757311463&nb=0&adurl=https://www.hapag-lloyd.com/en/online-business/quotation/quick-quotes.html

   Delete
 5. Link nè
  https://bit.ly/39wPKIu
  https://bit.ly/2tpiPFf

  ReplyDelete
 6. https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CVGcgUZhlXs_oJsaY3LUPz5GdgAfNit-MW5agioPKCdrZHhABIK75r2pgwQWgAeKIx_UCyAEGqAMByAPDBKoE_AFP0Pc-rqvhJOuzPVBHyK95MBZv_bgyVm27pPckP8R_gmeeyV9hBpLWR0lj68kZuJgEXbYjT6bP3wFkvS2rkOi5-7R3pMtJTVwaY63mE7RsvGW2w5GOs5fqmRKK7zhzUj-XF9nbGn8-qkIS392nT_GsY1livZs1qQ9HVm1PzTTnWzQish6f8ZTcT8Buq7885H918614XUvXSedB7Q0y1fiQkwNj_oUKYiPlNrGG1AqNq2-c4v9kIfNdWfw1jUTdDPxEkZPXQ42jY0QihxC_XRgH35CBN0PRB7LPTLBj5vXdJg2IMOos9QcEmB9bO9EI3rwbQ-Gac_dkWeLZnErABK2m6f2HAogF6KGvqgeQBgGgBjfYBgKAB4b3uIoBiAcBkAcCqAeOzhuoB9XJG6gHk9gbqAef2xuoB7oGqAfw2RuoB_LZG6gHpr4bqAfs1RuoB_PRG6gH7NUbqAfC2hvYBwGgCLDIqASwCALSCAYIABACGBqxCQhFmPzmigFAgAoBmAsByAsB2BMNghQUGhJ3d3cuZ2FtZW1vYmlsZS50b3CYFgE&num=1&cid=CAMSeQClSFh3cyS1SPWQhk5pDR1Hp1NbpPEmtSe0v_W6XojEkX-fiZ2m6lMsgWAd_KGTiHGaJWU2ROgQ7q_GxiaY59MqLWouuDrc3YVvkCw7hLVMS8OarO5BWZXqxt1CGveCbmt2FLIpyS73XdnVOAD63e1oX8d8AGx4b_k&sig=AOD64_3jTLn64ZVkB_L9UeZ3U5yXwAu8NQ&client=ca-pub-3051008757311463&nb=0&adurl=https://www.hapag-lloyd.com/en/online-business/quotation/quick-quotes.html

  ReplyDelete