Friday, February 21, 2020

HƯỚNG DẪN CÀI BẢN MO.D SKIN LIÊN QUÂN V2 - PHIÊN BẢN PHÁP SƯ TRỖI DẬY MÙA 13 HƠN 100 TRANG PHỤC CỰC ĐẸPVIDEO THAM KHẢO

HƯỚNG DẪN MOD SKIN LIÊN QUÂN MOBILE MỚI NHẤT - BẢN CẬP NHẬT V2 - PHIÊN BẢN PHÁP SƯ TRỖI DẬY 2020

*CẬP NHẬT BẢN MOD TRANG PHỤC LIÊN QUÂN V2 - PHÁP SƯ TRỖI DẬY - Mùa 13
- AIRI: MỴ HỒ
- HAYATE : NGÂN LANG
- NAKROTH: SIÊU VIỆT BẬC 5
- VIOLET: VỢ NGƯỜI TA
- KEERA: HỌC VIỆN CARANO
- GRAK : MÈO THẦN TÀI
- JINNA : MA VƯƠNG HỎA NHÃN
- ALISTAR: NGUYỆT TỘC
- PAYNA: NGÀN LẺ 1 ĐÊM
- RAZ: SIÊU VIỆT
- ZUKA : GẤU NHỒI BÔNG
- NATALYA: NGHIỆP HỎA YÊU HẬU
- AMILY: THỎ MAY MẮN
- TARRA: TIỆC BÃI BIỂN
- YORN: NAM THẦN DẠ HỘI
- GRAK: MÈO THẦN TÀI
- FENIK: TUẦN LỘC LÁU LỈNH
- NAKROTH: SIÊU VIỆT
- LỮ BỐ: ROBOT
- MURAD: SIÊU VIỆT 2.0
- LAURIEL: THÁNH QUÁN SỨ
- TULEN: CHÍ TÔN KIẾM TIÊN
- RITCHER: DẠ HỘI
- QUILEN: ĐẶC NHIỆM ĐỎ
- VANHEL: AIC 2020
- ZILL: DIỆT NGUYỆT TỬ SĨ
- MINA: CHIẾN BINH SA MẠC
- ATHUR: SI TÌNH KIẾM
- ĐIÊU THUYỀN: TIỆC BÃI BIỂN
- MALOCH: ĐẠI TƯỚNG ROBOT

☞VÀ CÒN RẤT NHIỀU SKIN SIÊU ĐẸP KHÁC NỮA...
☞MỜI CÁC BẠN CÙNG TRẢI NGHIỆM NHÉ- SẼ KHÁ LÀ THÚ VỊ ĐẤY !!!


➢TẢI VỀ VÀ CÀI ĐẶT


L..ia v..ào ả..n..h t.rê..n h.oặ.c d..ư.ới rồ.i bấ,,m Đ,Â,Y đ,,ể t,ả,,i

☞HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT FILE MOD SKIN LQ V2 - PHIÊN BẢN MÙA 13 - PHÁP SƯ TRỖI DẬY
B1: AE CHỌN TẢI VỀ  - FILE MOD SKIN LQ V1 CÓ ÂM THANH HOẶC KHÔNG ÂM THANH
B2: DÙNG PHẦN MỀM ZACHIVER GIẢI NÉN FILE VỪA TẢI VỀ
B3: SAU KHI GIẢI NÉN, VÀO THƯ MỤC GIẢI NÉN, COPY THƯ MỤC ANDROID - BẤM RA MÀN HÌNH CHÍNH - BẤM DÁN - CHỌN ÁP DỤNG CHO TẤT CẢ CÁC TỆP  - OK, 
B4: VÀO GAME VÀO THƯƠNG THỨC !!!

BÀI ĐĂNG ĐÃ XEM
BÀI ĐĂNG TIẾP THEO

post written by:

3 comments:

  1. https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CR_pvBchQXvqfIYX0vQT4zoGoCaCDndVbq4TEn4gL7ML4y4wOEAEgrvmvamDBBcgBAqkCsJTW-SKmxz2oAwHIA8kEqgT4AU_QkzXs3j_eKBYDggB1KUzq-fha45fqfSAMDLgcvkCJQ1UplIaBBoH8iduWC7sQwUFXcsaklLVCA-kTlbPz-hClKCI8cdM40vewNA4Zb0AvuT_fbSjv0RDIKOZeN97hrzdsdkmikTeE8mj62lFl5QBvB2qkaDNRtwwjd8dNzUQugeuMKGWK31Gdbu45znGRO6lG8uEY2us849Xb5yu0cixhpbetoKEn2p1REk6bK_cO6HkPckISy_KL32jP276hTVn1A7q90jH6-MLtQ8vgx-BGn-WU1B_sDJ2ib9ktksnIeuaOeww_l44jFLOJwY_nUPWz-ofunZa7wASrvouC4AKIBbmRoNAioAYC2AYCgAf3uL2QAagHjs4bqAfVyRuoB5PYG6gHugaoB_LZG6gHpr4bqAfs1RuoB_PRG6gH7NUbqAfC2hvYBwGgCKrrqQSwCALSCAcIjGMQARgesQn6vq8tTq90HIAKAZgLAcgLAdgTAoIUFBoSd3d3LmdhbWVtb2JpbGUudG9w&ae=1&num=1&cid=CAASSeRoMrxm8a27gjjsi9c4A3z4HbOI0mvzGFN4vqTjebJKrEVkjNJGdFJz2wujhbwiho9fy6jhRIdcUmmKpUnB7f7II2JY9DXtBDM&sig=AOD64_23OSP-QtUsVMUwStYapGg3CFlXgA&client=ca-pub-3051008757311463&nb=17&adurl=https://vinamattress.vn/vi/san-pham/san-pham-nem/vinacoil-deluxe.html%3F21001%26%3Dm%26d%269074090%26gclid%3DEAIaIQobChMIurbagMLk5wIVBXqPCh14ZwCVEAEYASAAEgKhifD_BwE

    ReplyDelete
    Replies
    1. https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CR_pvBchQXvqfIYX0vQT4zoGoCaCDndVbq4TEn4gL7ML4y4wOEAEgrvmvamDBBcgBAqkCsJTW-SKmxz2oAwHIA8kEqgT4AU_QkzXs3j_eKBYDggB1KUzq-fha45fqfSAMDLgcvkCJQ1UplIaBBoH8iduWC7sQwUFXcsaklLVCA-kTlbPz-hClKCI8cdM40vewNA4Zb0AvuT_fbSjv0RDIKOZeN97hrzdsdkmikTeE8mj62lFl5QBvB2qkaDNRtwwjd8dNzUQugeuMKGWK31Gdbu45znGRO6lG8uEY2us849Xb5yu0cixhpbetoKEn2p1REk6bK_cO6HkPckISy_KL32jP276hTVn1A7q90jH6-MLtQ8vgx-BGn-WU1B_sDJ2ib9ktksnIeuaOeww_l44jFLOJwY_nUPWz-ofunZa7wASrvouC4AKIBbmRoNAioAYC2AYCgAf3uL2QAagHjs4bqAfVyRuoB5PYG6gHugaoB_LZG6gHpr4bqAfs1RuoB_PRG6gH7NUbqAfC2hvYBwGgCKrrqQSwCALSCAcIjGMQARgesQn6vq8tTq90HIAKAZgLAcgLAdgTAoIUFBoSd3d3LmdhbWVtb2JpbGUudG9w&ae=1&num=1&cid=CAASSeRoMrxm8a27gjjsi9c4A3z4HbOI0mvzGFN4vqTjebJKrEVkjNJGdFJz2wujhbwiho9fy6jhRIdcUmmKpUnB7f7II2JY9DXtBDM&sig=AOD64_23OSP-QtUsVMUwStYapGg3CFlXgA&client=ca-pub-3051008757311463&nb=17&adurl=https://vinamattress.vn/vi/san-pham/san-pham-nem/vinacoil-deluxe.html%3F21001%26%3Dm%26d%269074090%26gclid%3DEAIaIQobChMIurbagMLk5wIVBXqPCh14ZwCVEAEYASAAEgKhifD_BwE

      Delete