Saturday, March 21, 2020

HƯỚNG DẪN GIẢM LAG LIÊN QUÂN VỚI 4 MAP NHẸ MÀ ĐẸP CHO MÁY ANDROIDVIDEO THAM KHẢO

CẬP NHẬT 4 MAP GIẢM LAG FIX LAG CỰC ĐẸP - SIÊU NHẸ GIẢM TỐI ĐA DUNG LƯỢNG CHƠI MƯỢT CHO MÁY ANDROID

-MAP TRUYỀN THỐNG
-MAP MÙA 2
-MAP XI MĂNG ĐEN
-MAP THÀNH CỔ
-FIX LAG BẰNG FILE HỆ THỐNG ĐẨY NHANH QUÁ TRÌNH LOAD GAME
-THÊM TÍNH NĂNG CHIẾN KHU VÀO BẢN FIX LAG
-THÊM FILE GIÚP TĂNG TÍNH ỔN ĐỊNH CHO NHIỀU DÒNG MÁY HƠN
-THÊM FILE ÂM THANH VÀO TRONG BẢN FIX LAG
-THÊM CHỨC NĂNG ATHANOR VÀ CLAN VÀO TRONG FIX LAG
-GIẢM 80% LÍNH, TRỤ, QUÁI RỪNG, TÀ THẦN, RỒNG, DƠI QUỶ ... CỰC DỄ NHÌN
-BẢN FULL : GIỮ LẠI ĐẦY ĐỦ HIỆU ỨNG, ICON, TRANG PHỤC, ÂM THANH
-BẢN THƯỜNG: GIỮ LẠI ĐẦY ĐỦ FILE VÀ HIỆU ỨNG, ICON CHIÊU CỦA GAME
-BẢN YẾU : XÓA BỚT 1 SỐ HIỆU ỨNG DƯ THỪA TRONG TRẬN VÀ GIẢM TỐI ĐA ĐỒ HỌA
-FIX LAG CẬP NHẬT SỰ KIỆN MÙA 13 - PHÁP SƯ TRỖI DẬY MỚI NHẤT
-TẮT TỰ ĐỘNG TẢI FILE TRONG GAME
-HỖ TRỢ THAM GIA CHẾ ĐỘ 1V1, 3V3, 5V5 ĐẤU HẠNG VÀ THƯỜNG
-CÓ THỂ THAM GIA ĐẦY ĐỦ CÁC SỰ KIỆN TRONG GAME ĐANG DIỄN RA
-MAP GIẢM ĐỒ HỌA CỰC ĐẸP HỖ TRỢ 3 MỨC SETTING: CAO- TRUNG BÌNH - THẤP
-GIỮ LẠI KHUNG VIỀN VÀ AVATAR
-GIẢM BỚT TỤT FPS KHI COMBAT
-XÓA BÓNG CỦA NHÂN VẬT
-XÓA HIỆU ỨNG KHI COMBAT VÀ KĨ NĂNG NHÂN VẬT
-LOAD TƯỚNG CHỌN TƯỚNG SIÊU NHANH
-TỐI ƯU CỰC TỐT DÀNH RIÊNG CHO MÁY CHƠI LQ BỊ GIẬT LAG
-SIÊU TỐI ƯU ĐẶC BIỆT DÀNH CHO MÁY YẾU RAM TỪ 512MB - 3GB ĐỂ CHƠI LIÊN QUÂN SIÊU MƯỢT
-GIÚP VÀO TRẬN NHANH 0S 
-GIẢM GIẬT LAG TỐI ĐA - ỔN ĐỊNH FPS KHI COMBAT - FPS CAO
-TĂNG TỐC MÁY - TĂNG TỐC ĐỘ MẠNG ( TĂNG TỐC MÁY YẾU )
-ĐEM ĐẾN TRẢI NGHIỆM GAME LIÊN QUÂN SIÊU MƯỢT CHO MỌI DÒNG MÁY ĐIỆN THOẠI


➢TẢI VỀ VÀ CÀI ĐẶT


L..ia v..ào ả..n..h t.rê..n h.oặ.c d..ư.ới rồ.i bấ,,m Đ,Â,Y đ,,ể t,ả,,i

☞HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT FILE MAP MÙA 13 PHIÊN BẢN PHÁP SƯ TRỖI DẬY
B1: AE TẢI VỀ CHỌN TẢI VỀ 1 TRONG 4 FILE MAP
B2: DÙNG PHẦN MỀM ZACHIVER GIẢI NÉN FILE FIX LAG VỪA TẢI VỀ
B3: CÀI ĐẶT FILE FIX LAG GIỐNG NHƯ TRONG CLIP
B4: KHỞI ĐỘNG LẠI MÁY 
B5: VÀO GAME VÀOTHƯỞNG THỨC !

☞CHÚC CÁC BẠN CHƠI GAME VUI VẺ !!!

BÀI ĐĂNG ĐÃ XEM
BÀI ĐĂNG TIẾP THEO

post written by:

6 comments:

 1. https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CbhSqjON1XpPjAoa69gXX2p3wBLyrvKhcrZzQg54LhsLB6owOEAEgrvmvamDBBaAB4cLMzQPIAQmpAh4ClMGghcc9qAMByAPDBKoE-QFP0MvyyJLmb-0xfezUnoNZnuOFYx6xqqa7VnBHrq5kztRtIE_vvfj7GiydBJVMFwYL6zA4zvXIPH-fxADwbhJknyFuUyN-jt26IJ-sbBi7XzhDJd0cuijEQki_OHICvKane44Tk2KtLe46rqzHBwxA8QN0hqf07RlPwX_4C2BHkl82MykLy7p406EI72Y0x0rHXY78xz5mU14zLczoE6zSn5sWvNrFX4dMjSVxw1_UgBYcyj8UdCsoh45VbBGig3JOj1jTV5X6dfMZNdCwEhVsjo78Z_Qo5bh_FG7AIrqR4RJLD3fgFh2kZr-VBY9w9dG1Wuf_mTBv0hTABJvS8NfwAogF7-2Q-yOQBgGgBi7YBgSAB4e9szKIBwGQBwKoB47OG6gH1ckbqAeT2BuoB5_bG6gHugaoB_DZG6gH8tkbqAemvhuoB-zVG6gH89EbqAfs1RuoB8LaG9gHAKAIvOupBLAIAtIIBggAEAIYGrEJ3Zwh83HMZZ-ACgGYCwHICwHYEwKCFBQaEnd3dy5nYW1lbW9iaWxlLnRvcA&ae=1&num=1&cid=CAMSeQClSFh3nZhk7v5HgpB696q3SNVjRPMlj-geB4MKTtKvaDBwuqZLbTH1bmGkhYbVZlF2cqDqrY5amlXTQ5hB5Ri_kgDJpnekwZphd8wHvaLDlga4nbMskuQrVa3ScUjTklCsVWWdrdbfWy5_5bTYn2nUjJ_UQuqg-nQ&sig=AOD64_3dMJKsjtqf0BogvqRJ4Ho04LIPrA&client=ca-pub-3051008757311463&nb=9&adurl=http://sodep89.mobie.in

  ReplyDelete
 2. https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CbhSqjON1XpPjAoa69gXX2p3wBLyrvKhcrZzQg54LhsLB6owOEAEgrvmvamDBBaAB4cLMzQPIAQmpAh4ClMGghcc9qAMByAPDBKoE-QFP0MvyyJLmb-0xfezUnoNZnuOFYx6xqqa7VnBHrq5kztRtIE_vvfj7GiydBJVMFwYL6zA4zvXIPH-fxADwbhJknyFuUyN-jt26IJ-sbBi7XzhDJd0cuijEQki_OHICvKane44Tk2KtLe46rqzHBwxA8QN0hqf07RlPwX_4C2BHkl82MykLy7p406EI72Y0x0rHXY78xz5mU14zLczoE6zSn5sWvNrFX4dMjSVxw1_UgBYcyj8UdCsoh45VbBGig3JOj1jTV5X6dfMZNdCwEhVsjo78Z_Qo5bh_FG7AIrqR4RJLD3fgFh2kZr-VBY9w9dG1Wuf_mTBv0hTABJvS8NfwAogF7-2Q-yOQBgGgBi7YBgSAB4e9szKIBwGQBwKoB47OG6gH1ckbqAeT2BuoB5_bG6gHugaoB_DZG6gH8tkbqAemvhuoB-zVG6gH89EbqAfs1RuoB8LaG9gHAKAIvOupBLAIAtIIBggAEAIYGrEJ3Zwh83HMZZ-ACgGYCwHICwHYEwKCFBQaEnd3dy5nYW1lbW9iaWxlLnRvcA&ae=1&num=1&cid=CAMSeQClSFh3nZhk7v5HgpB696q3SNVjRPMlj-geB4MKTtKvaDBwuqZLbTH1bmGkhYbVZlF2cqDqrY5amlXTQ5hB5Ri_kgDJpnekwZphd8wHvaLDlga4nbMskuQrVa3ScUjTklCsVWWdrdbfWy5_5bTYn2nUjJ_UQuqg-nQ&sig=AOD64_3dMJKsjtqf0BogvqRJ4Ho04LIPrA&client=ca-pub-3051008757311463&nb=9&adurl=http://sodep89.mobie.in

  ReplyDelete
 3. https://nacurgo.com/vi/loet-da-do-liet-nam-lau.nd/chua-lanh-vet-loet-cho-ba-noi-2.html?gclid=cj0kcqjw9tbzbrdvarisambplx_potv1sz0izlnas3lphfqij3hzs5ckafu3t1eoys6lhfba0ovypruaaihfealw_wcb

  ReplyDelete
 4. https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=Cy5eatF93Xr33FoSM2gSV1bagDIiinqhc-sPio7YL7LjY3ugZEAEgrvmvamDBBaAB6PeiiQPIAQapAh4ClMGghcc9qAMByAPDBKoEiQJP0LHO69yCpKHr90ueRNGaqP4r0GWY5VqWPoHpQBBlNfy_4e7NzMW4UPVEwHtsnuh3s_ARt1AFGr2bfXYjsUTM8Iyr8Tr9nZIPZ8y90mSCAy4dQ9p0GBGFvm8zvaTuD3Z_GKevXvX4-0X1a-4Orszw85FSVkQ0FwVY5QQ0VDEFW-2UAHy8Lv1kexCkXmMdTMZ3Lc43EN5M27-v2DRD_FlbhMP-4Tye0Ypr8ab7RhHw2bI9bfgUvPU5xcAvVt_ho3vRIqAdiON5DaacE5ickQpRJEUSrceWOvGDXS8iHmS8r4p7c4IrAQB7uosJeydBkbuQXHxBryfsKVufYS45YIMEQsKtQDbH0WTlwATN7vuT7wKIBYXduOcjkAYBoAY32AYCgAeAiN12iAcBkAcCqAeOzhuoB9XJG6gHk9gbqAef2xuoB7oGqAfw2RuoB_LZG6gHpr4bqAfs1RuoB_PRG6gH7NUbqAfC2hvYBwGgCI6ZqASwCALSCAYIABACGBqxCfw7wr28ABTQgAoBmAsByAsB2BMCghQUGhJ3d3cuZ2FtZW1vYmlsZS50b3A&ae=1&num=1&cid=CAMSeQClSFh3iJeybyBtVoPoqodBXU2b4XBYVpkpkxxBvLYMUbFExaeE4spGBWBMMsXxgbsgomFX0v_YnywE1P573pU8-9t8WEtPADe33LLIEz3yATECTCUzaqoKaVg1VWQ614sybTaUOtlcFy0EvKSU2K3JtX7vzeC_Q6o&sig=AOD64_0_m4n3B0ro7fAGiBZdlul378heUw&client=ca-pub-3051008757311463&nb=9&adurl=https://songhantourist.com/pages/fukui/%3Fgclid%3DCj0KCQjwmdzzBRC7ARIsANdqRRnX0h9iqQCuRY27Hi6q3c6r8_3MKCshck-b2tsAfznsxHAUBef5AhMaAqcOEALw_wcB

  ReplyDelete
 5. https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CpjfOKKB8XsPXB9rBqAHoo6XoA-S6vudb_Y2Q0oAL5OPnm9YYEAEgrvmvamDBBaAB7aTTtwPIAQKpAnVoENZsA7Q-qAMByAPJBKoEjQJP0DMS3HDu88u0QhQ4FFC-pQaulCVqXZ4AIcNFTPtKpIcpvGcpBWJ6SY8M3JEtBQ1iyf5M9FL60OpAq1ygO3X0FEh_oeeEfWDxmLlbF9Pd_HLMSDaT-Bk6-OXsXZSUb8BpfyqgDxRsnI1MYGVWKtH715ECe8UH1AZc2KqviE0wM0yoltKgxDP_y67ycy5Jnnf0z6v6HmURWKww-KAIngisZZ7kIDdKq-aUhRuuVOS3bZsCfDnB1zw7qux8ehKMZWy9tCtE44N-IakZjt5KSVdZwHWHuhSJJMP7ptuycBO6AcAxK7MhhDzhbljV8nqHfs_82nxSaph8DamwE7bsPaumVkkPxk1ydE1y3f1ONMAEpt_v9PMCiAXio47nIpAGAaAGAtgGAoAH-9qsSIgHAZAHAqgHjs4bqAfVyRuoB5PYG6gHn9sbqAe6BqgH8NkbqAfy2RuoB6a-G6gH7NUbqAfz0RuoB-zVG6gHwtob2AcBoAiS66kEsAgC0ggGCAAQAhgasQn7UZQB2e-bHYAKAZgLAcgLAdgTDYIUFBoSd3d3LmdhbWVtb2JpbGUudG9w&ae=1&num=1&cid=CAMSeQClSFh36AKybXEVTaPs2KDNzUffRJBXqi8fmxL4erD4-eX1bUhq5-agSwPvXT0szG4RcIftpxzA0DIBvPONod3N_-CMk01NU1CitlHz57kfqd7-eto4DyImBYRv-BNuiui8WJHgftA9hw2X5LHV-F-pl3001mIzAg8&sig=AOD64_3C1sgJTr2zMSGtODv3ieUoEhXUOA&client=ca-pub-3051008757311463&nb=17&adurl=https://www.askattest.com/product%3Futm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Drelevant%26gclid%3DCj0KCQjwpfHzBRCiARIsAHHzyZosiaq-jZuVcF14vppKHrnT7bYFefALDlYtpH_gn_Y4Wrca52fmdmMaAlXLEALw_wcB

  ReplyDelete
 6. https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C-LMAK6J8XryIJ8ex2gStsrPQBOS6vudbi_CorIwL2tkeEAEgrvmvamDBBaAB7aTTtwPIAQKpAnVoENZsA7Q-qAMByAPJBKoEjQJP0POXazusNipeaKSEJ46raZwCt7O94cBEiQE1W3V-i7AWj6HD_YZyHIUdWuf7AvzTxqVJRrtpa59955lcVpUih8zr1nWAVRGdLCrT1HkGSYux2IXA7LyGtfbKCSCOSWSicgjIZxYJyyZEx5TK0kujO6X22x_yX9vOsnNZH_2uePG51rr-7mu4sEwzOzmmW9Z1X09w7M31LxSi5PrlTqfCBBflQu6Q68CEb_-W95AMveLG9tiUkSdBELAakOtsKnk4KaMwgKL6EdMVxa5asn2z6pYaw22vhbwvXxGJz6U97LfLR7rUoxap_0Edq2WHXQ1j6-aAQF0b5axn6Y0qAA48GD0u7vFFtveKF1NPtMAE18vU6-ECiAXio47nIpAGAaAGAtgGAoAH-9qsSIgHAZAHAqgHjs4bqAfVyRuoB5PYG6gHn9sbqAe6BqgH8NkbqAfy2RuoB6a-G6gH7NUbqAfz0RuoB-zVG6gHltgbqAfC2hvYBwGgCJLrqQSwCALSCAYIABACGBqxCQ3R8JPVVNAbgAoBmAsByAsB2BMNghQUGhJ3d3cuZ2FtZW1vYmlsZS50b3A&ae=1&num=1&cid=CAMSeQClSFh3UhDrjAEIUdd0vp5P-yWbllMA9Yp5uUUOi0NJuiMfOkNSosOOAj0-3_iR06nlsYTAiB1zNMiwMIq_vPaCFgHyBxCRv0L56vkK59_RgY59n7IRGrVrOUlYOMPNXYjufqInkyGX4y4enCyUiFc5ePaWiXsAYtA&sig=AOD64_3jl3uKSmMrXN-PXQhn45O63Jwf7w&client=ca-pub-3051008757311463&nb=17&adurl=https://www.askattest.com/product%3Futm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_campaign%3Dde-risk%26gclid%3DCj0KCQjwpfHzBRCiARIsAHHzyZr0Q_jDW5ufj0QJbaRpHXuyE1SGX-JPp0AlifJU5M0Y-LIj9uJW1jIaAjZjEALw_wcB

  ReplyDelete