Monday, April 13, 2020

HƯỚNG DẪN M.OD SKIN LIÊN QUÂN PHIÊN BẢN MÙA 14 MỚI NHẤT RA MẮTVIDEO THAM KHẢO

HƯỚNG DẪN MOD SKIN LIÊN QUÂN MOBILE MÙA 14 - BẢN CẬP NHẬT V1 - PHIÊN BẢN CỜ LIÊN QUÂN NHÂN PHẨM

*CẬP NHẬT BẢN MOD TRANG PHỤC LIÊN QUÂN V1 - CỜ LIÊN QUÂN NHÂN PHẨM - Mùa 14

- QUILEN : SÁT THỦ NGUYỆT TỘC
- BALDUM: DUNG NHAM
- ALISTER: NHÀ ẢO THUẬT GIA
- ARUM: THỎ MAY MẮN
- HAYATE: SÁT THỦ DIỆM HỎA
- ILUMIA : NỮ HOÀNG KHÍ GIỚI
- LILIANA: NỮ THẦN F1
- LAURILEL: TINH VÂN SỨ
- CAPHENY: TAY SÚNG NHẬT BẢN
 - NGỘ KHÔNG: ĐẶC CẢNH BĂNG HẦU
- QI: ĐẶC CẢNH CÁO TUYẾT
- ORMAARR: CHỦ TIỆM KFC
- OMEN: CHIẾN BINH TRĂNG KHUYẾT
- ELAND'ORR: HỌC VIỆN CARANO
- ROXIE: KẸO NGỌT DÂU TÂY
- BUTTERFLY: PHƯỢNG VŨ CỬU THIÊN
- NAKROTH: KHIÊU CHIẾN AIC
- VIOLET: VỢ NGƯỜI TA
- GRAK : MÈO THẦN TÀI
- JINNA : MA VƯƠNG HỎA NHÃN
- RAZ: CHIẾN THẦN MUAY THÁI
- ZUKA : GẤU NHỒI BÔNG
- NATALYA: NGHIỆP HỎA YÊU HẬU
- AMILY: THỎ MAY MẮN
- YORN: NAM THẦN DẠ HỘI
- LỮ BỐ: ROBOT
- MURAD: ĐIỆP VIÊN ARUBIS
- TULEN: CHÍ TÔN KIẾM TIÊN
- RITCHER: DẠ HỘI
- VANHEL: AIC 2020
- ZILL: DIỆT NGUYỆT TỬ SĨ


➢TẢI VỀ VÀ CÀI ĐẶT


L..ia v..ào ả..n..h t.rê..n h.oặ.c d..ư.ới rồ.i bấ,,m Đ,Â,Y đ,,ể t,ả,,i

☞HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT FILE MOD SKIN LQ V1 - PHIÊN BẢN MÙA 14 - CỜ LIÊN QUÂN
B1: AE CHỌN TẢI VỀ  - FILE MOD SKIN LQ CÓ ÂM THANH HOẶC KHÔNG ÂM THANH
B2: DÙNG PHẦN MỀM ZACHIVER GIẢI NÉN FILE VỪA TẢI VỀ
B3: SAU KHI GIẢI NÉN, VÀO THƯ MỤC GIẢI NÉN, COPY THƯ MỤC ANDROID - BẤM RA MÀN HÌNH CHÍNH - BẤM DÁN - CHỌN ÁP DỤNG CHO TẤT CẢ CÁC TỆP  - OK, 
B4: VÀO GAME VÀO THƯƠNG THỨC !!!

☞CHÚC CÁC BẠN CHƠI GAME VUI VẺ !!!
BÀI ĐĂNG ĐÃ XEM
BÀI ĐĂNG TIẾP THEO

post written by:

5 comments:

 1. https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CuEfzJIOUXvfBFIPogQOk26DIB8LV9rdc6d-T5sQK2dkeEAEgrvmvamDBBaABo6yY-wLIAQmpApPH2UEOdcc9qAMByAPLBKoE7wFP0C6hM_fCEa9Pmgn_aDMh3-IHNxLNw7bUCrfCxSRw1Y97GacGfmlO-jBSPZ5tyOQrtDiIss-4unsp5XYQBcEZmSwSYJWquiShTTeT8Bg8b8swrDql-Lbfn-c68cPF8vQFBzuooR4yL50uYQuE77YLiQJZx5287LxIlrk5yJFFOanPKqNJcw7saB03bVBciLsga6eHgQ7_Sub_xrJ2-UIgeKrpkxx9NQRiQcgd4lZ1RDEr0mBpJpXBiebwHXPyrGQwWq69FUvJNufZ66GdE-CKZlg9peIBB2kK3NPBRb-mkrB6SB_G9xhZQjUHiJaXmsAEg7XI17YCiAXMmfv7HZAGAaAGLtgGAoAHxdPnhAGIBwGQBwKoB47OG6gH1ckbqAeT2BuoB7oGqAfw2RuoB_LZG6gHpr4bqAfs1RuoB_PRG6gH7NUbqAfC2hvYBwCgCLPrqQSwCALSCAYIABACGBqxCYghsP5rhWxAgAoBmAsByAsB2BMMghQUGhJ3d3cuZ2FtZW1vYmlsZS50b3A&ae=1&num=1&cid=CAMSeQClSFh3VYtZ0ZHDRlG3BSrkOYvGHGUkmhjX2fvyXRtWsJ5lcG67iKrLNvhufMfi1_hazxTJOEGftgSurvm92UWlO8KykYluik0xVmXv7w64hfpj1EDrQulIxR4iNxDbAMq9C8spari3FUtEO3iyoZIjBBRPW74s_WM&sig=AOD64_1y5oXmncX7CyjuEC3_o_htb9vnVQ&client=ca-pub-3051008757311463&nb=9&adurl=https://khuyenmai.bkfast.vn/google%3Fgclid%3DCj0KCQjwm9D0BRCMARIsAIfvfIbC_QNhzvcO0CpvcagLVY5oEVBiMbCD_suQPxAxD-rcGP1-lxcKwOsaAg5HEALw_wcB

  ReplyDelete
 2. https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CuEfzJIOUXvfBFIPogQOk26DIB8LV9rdc6d-T5sQK2dkeEAEgrvmvamDBBaABo6yY-wLIAQmpApPH2UEOdcc9qAMByAPLBKoE7wFP0C6hM_fCEa9Pmgn_aDMh3-IHNxLNw7bUCrfCxSRw1Y97GacGfmlO-jBSPZ5tyOQrtDiIss-4unsp5XYQBcEZmSwSYJWquiShTTeT8Bg8b8swrDql-Lbfn-c68cPF8vQFBzuooR4yL50uYQuE77YLiQJZx5287LxIlrk5yJFFOanPKqNJcw7saB03bVBciLsga6eHgQ7_Sub_xrJ2-UIgeKrpkxx9NQRiQcgd4lZ1RDEr0mBpJpXBiebwHXPyrGQwWq69FUvJNufZ66GdE-CKZlg9peIBB2kK3NPBRb-mkrB6SB_G9xhZQjUHiJaXmsAEg7XI17YCiAXMmfv7HZAGAaAGLtgGAoAHxdPnhAGIBwGQBwKoB47OG6gH1ckbqAeT2BuoB7oGqAfw2RuoB_LZG6gHpr4bqAfs1RuoB_PRG6gH7NUbqAfC2hvYBwCgCLPrqQSwCALSCAYIABACGBqxCYghsP5rhWxAgAoBmAsByAsB2BMMghQUGhJ3d3cuZ2FtZW1vYmlsZS50b3A&ae=1&num=1&cid=CAMSeQClSFh3VYtZ0ZHDRlG3BSrkOYvGHGUkmhjX2fvyXRtWsJ5lcG67iKrLNvhufMfi1_hazxTJOEGftgSurvm92UWlO8KykYluik0xVmXv7w64hfpj1EDrQulIxR4iNxDbAMq9C8spari3FUtEO3iyoZIjBBRPW74s_WM&sig=AOD64_1y5oXmncX7CyjuEC3_o_htb9vnVQ&client=ca-pub-3051008757311463&nb=9&adurl=https://khuyenmai.bkfast.vn/google%3Fgclid%3DCj0KCQjwm9D0BRCMARIsAIfvfIbC_QNhzvcO0CpvcagLVY5oEVBiMbCD_suQPxAxD-rcGP1-lxcKwOsaAg5HEALw_wcB

  ReplyDelete
  Replies
  1. https://hoanghamobile.com/apple-iphone-xs-64gb-cu-p13142.html?utm_source=rtbhouse&utm_medium=retargeting&utm_campaign=rtbhouse-retargeting

   Delete
 3. https://hoanghamobile.com/apple-iphone-xs-64gb-cu-p13142.html?utm_source=rtbhouse&utm_medium=retargeting&utm_campaign=rtbhouse-retargeting

  ReplyDelete