Saturday, November 7, 2020

GIẢM LAG SIÊU TỐT CHO MÁY ANDROID VỚI AUTO RAM CLEANER PRO SIÊU MƯỢT NEWS APP

 


CHIA SẺ ỨNG DỤNG PHẦN MỀM - AUTO RAM CLEANER PRO - TỐI ƯU CHƠI GAME SIÊU MƯỢT FPS CAO CẤU HÌNH SETTING CAO

- Auto Ram Cleaner PRO: Giảm gánh nặng cho điện thoại bằng cách Làm sạch RAM & Quá trình nền khi bật màn hình

- Giảm gánh nặng cho pin mà pin điện thoại kéo dài

- Xóa bộ nhớ cho Tweak miễn phí RAM

- Làm sạch màn hình 

- Dọn dẹp bộ nhớ khi bật màn hình

- Tự động giải phóng RAM bằng cách mở khóa màn hình và bật màn hình

- Khi bạn sử dụng các chức năng trên thiết bị di động của bạn như whatsapp, facebook, tập tin đa phương tiện trình phát video mx, v.v. ỨNG DỤNG)

- Không phải lúc nào bạn cũng nhớ dọn dẹp các tiến trình này được tải trên RAM mặc dù bạn không biết cách làm sạch nó. 

- Vì vậy, khi bạn sử dụng điện thoại một lần nữa, nó bị chậm lại hoặc vấn đề Treo có thể phát sinh

- Đó là lý do tại sao Auto RAM Cleaner sẽ tự động làm sạch RAM di động và tăng tốc độ của thiết bị di động 

- Loại bỏ sự cố treo điện thoại của bạn Vì vậy

- luôn luôn thiết bị của bạn giống như mới và nhanh chóng

- Bật được FPS CAO cho các tựa game liên quân, free fire, pubg mobile và các tựa game khác mà máy bạn không hỗ trợ

- Chơi Game Thoải mái không lo khi game ra cập nhật không sử dụng được

- Hạn chế các hoạt động nền : Nó dừng tất cả các hoạt động dưới nền và cung cấp cho game thủ hiệu năng tốt nhất có thể

- làm mát CPu điện Thoại

- Giảm Lag Khi Chơi Game Cực Kì Hiệu Quả

- Đóng ứng dụng giúp tăng tốc trò chơi và tăng hiệu suất chơi game

- THÍCH ỨNG VỚI MỌI DÒNG MÁY ANDROID

- SIÊU TỐI ƯU ĐẶC BIỆT DÀNH CHO MÁY YẾU RAM TỪ 512MB - 3GB 

- HỖ TRƠ GIẢM GIẬT LAG TỐT NHẤT VÀ AN TOÀN NHẤT KHÔNG CAN THIỆP SÂU VÀO MÁY

- CÓ THỂ CHIẾN ĐƯỢC TẤT CẢ CÁC TỰA GAME LIÊN QUÂN , FREE FIRE, PUBG MOBILE MƯỢT NHẤT ...


➢TẢI VỀ VÀ CÀI ĐẶT


L,I,A VÀ.O Ả,N,H TRÊ.N HOẶC DƯỚ.I TRƯỚC RỒI B..ấm đây Để Tải File

☞HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG TỐI ƯU ĐIỆN THOẠI - RAM CLEANER PRO PRO

B1: AE TẢI VỀ ỨNG DỤNG RAM CLEANER PRO

B2: CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG VÀO MÁY

B3: SỬ DỤNG NHƯ TRONG CLIP ĐÃ HƯỚNG DẪN GIÚP TỐI ƯU ĐT

B4: KHỞI ĐỘNG LẠI MÁY

B5: VÀO GAME VÀ TRẢI NGHIỆM

☞ CHÚC CÁC BẠN CHƠI GAME VUI VẺ !!!

BÀI ĐĂNG ĐÃ XEM
BÀI ĐĂNG TIẾP THEO

post written by:

10 comments:

  1. https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsvi-sR71A2CMx1hwthR3dXBhyxp211-12cWuDXPLq6_8JtIEzX-rivSVPBcPqWHJ6AnoJ31sbk8kIJ7wX1yAToYSxNQ52ZUNBKlHMQJJQrCU0WICEwG4FmExXYLdKUxym_nio2Zdz7MLUAQ7PrO4YBY9oUcW8BJkGaoB-eKRClHiDlr2CA0-lqYjYyKcy34PXwEKQcVpAasocRJpF8EEGwLEeorSqSxsDAh1bycxedCBDib15SROM-iCUFSr4UFs8ic2b81NZODmlM7MIGZlBWcDR1wIZo0uFVAzVXHs0d5Oi2MLGyg4bB-3hpWEPgKA8onFFoWWuCSMpQtyAXkRm2dxc5A5e9nvJ7cRj4vXcD1mHUP5-8oB8QVk_S-fG5rkj9ICoAJ3raogh6LsuVP3l1FXyS26rK5N3EqgBYSBiwwcgYY8g9auDTPau08R_pLU_zSTaBoT4Ev52IXlGLeBl5mdgWpT5UexZgcI6-628-3AZY1lus1A-xCeRCagLuyeoUbn6CulHIGM1zUs-5TGEOK3nsowY3Bv-DzBKIt8X3McANAMt9gfdzz6Q5sZzcdtutFcBmyYJLig0cK7qtWjJtMqJzw9CJmrm5Ae8Rz72-LoUjwI7kjpqvMTqvUclSL732GWrvcTOeV9aBmpheoo_xGy8HRes3rWM6DWv8rLCehWyWirFa6tmkfRXqX3fItao4-mdqPQH2hIsHBwjR1j4TyipA9k3W8IvFFm6iXvTBGq-fKSs-0fSHsLhfCmu-iprW0jT-MsM6-yHTKIqCsAQm5JsIW1J2FPFw9gzWHLAMc5KNbfyXLIab2SNDMxpO7xENaqXVTbktv7t6532guPg-fav6i5j2KA8cQu3Y-NpOzxPAfYPPI_YeYQ8ueIYgxQzSx1IIp4E1NziGR3UDKYEpY-oh9P15GOu39HJfo535C9ISQ0DenBUyFCSCSF-67w19X-_CTRgv_MXEAGL13amFsZid7DQzaCkPnAXXRqPzVOzKhi0VCbDnh_bGxme1Ria3rUtwRvqcHuafkPCei0hxgIX-O6ocdzuDv3BVwX-Eojg&sai=AMfl-YSd46QGXklDzDvqapjrD0CnwQBZUNO2C5VuXRqgI-fU3vjsxVC0YhxSUvK-aBKr_tmJMWRCicBEY9cbdmnUwvgb67go-2Obu-Gmcya0Js4hncArf1tEZafgmLpDNW533n75cMs_xKn9By5KG4p2dWd08jDvkfGdn-rRJFRJI-ElE5mGyrrtpEKgUuPbIBJ-RsV-yA0Zv8SkWhk0NyiGbz0e2vbQ9NjQSsyN5hhg22FZBkDeQhH9i9WAQdfQvUUsDsY6AKRYsLmOv2zT5oSUD7CTI0dwTwG4h0uFeHKHdX-QXChU5WFwXOkHEBHvbwBZ_DZyFFx7uGpc5W2fvGv5TgfyQTq97ZULC9glrflLya0Lw4xk_t7o7M4USIpvqutJSR4&sig=Cg0ArKJSzJlnxTn2e-Pu&urlfix=1&nx=184&ny=125&dim=300x250&adurl=https://www.shkcredit.com.hk/tc/payment-holiday/index.html%3Futm_campaign%3D2020paymentholiday%2Bac%2Bpc%26utm_source%3Dnw-gdn%26utm_medium%3Dstandard-banner%26utm_term%3Dall-dev%26utm_content%3D2020paymentholiday%26s%3Dgdn

    ReplyDelete
  2. https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CUjwUUzWnX4n3Mou12gSWt5H4D5bO4oVgr4mbsbAL25uy0esBEAEgrvmvamDBtfoNyAEGqQKQGMENC7vHPagDAcgDwwSqBI4CT9DizNajcZ-NvzlrQ4X_TU8XmdgKCgO0rp3hx8BasmypaG8ZPLzLeuRSelrvYHxFVgbPYVYf8cPH7CZM-KLq39ttgLoVgJxD826mje_Aq2_Q35VRMaOb0mmei2NA0I3G1g1VkZOY4XkldB0Bpb11d18rFwLgESjJIzJtQgEh_jSMIjAp6jErmoVuRV-cmQrrrxmAk-5C_qLXVcWH_H4jh7iYsaUda40lB5yrUvDzg2BP5gbjLpwgVonwP-5IBNZqecaxjj5N8NSQfSEYESq6ISmIRqufxTUcfhKfMumoOcHN9NZb_C74AbWSI2P62ENu73BBLICc3qPPl5b_HkEiBgdbTgwsgZ2T6-rU0Rp_wATA_oDjigOIBb7CiPUjkAYBoAY32AYCgAfUn_7FAYgHAZAHAqgH1ckbqAfw2RuoB_LZG6gHjs4bqAeT2BuoB7oGqAfulrECqAemvhuoB-zVG6gH89EbqAfs1RuoB5bYG6gHwtob2AcBoAjl4z6wCALSCAYIABACGBqxCa4TKo3R5s1NgAoBmAsByAsB2BMCghQUGhJ3d3cuZ2FtZW1vYmlsZS50b3CIFAE&ae=1&num=1&cid=CAMSeQClSFh3gsWDRpKL3YSNcjtxV178WyUktcX7-gsHxmyFzPOkB3SOGdHY1RuxoE-5LFFSJpDvFjR8kY4-5rIetQLFoXQ1togKa3_yeOaEtQtGyjhsYYeE1SZaJLIFpWYLmi1zJgdNb1MiYbDU7N2oXSAW6d8wPCU8ZVo&sig=AOD64_07AddMrRPGLk2DPb5M__lNtZfMXA&client=ca-pub-3051008757311463&nb=9&adurl=https://advindeq.com.vn/xe-day-hang%3Fgclid%3DCjwKCAiAqJn9BRB0EiwAJ1SztdJDzAX7QtxiBEw8XuB2Wtr7IVf-7GBIl2BE48SXIMUrQnT-6OvANBoCaDIQAvD_BwE

    ReplyDelete