Tuesday, February 2, 2021

HƯỚNG DẪN M0D SKIN LIÊN QUÂN TRANG PHỤC SIÊU ĐẸP MỚI RA MẮT V2 PHIÊN BẢN ĐẢO SƯƠNG MÙ NEWSVIDEO THAM KHẢO

HƯỚNG DẪN MOD SKIN LIÊN QUÂN MOBILE MÙA 17 - BẢN V2 - PHIÊN BẢN ĐẢ SƯƠNG MÙ

- VIOLET : PHỤC MA THẦN

- KRINAK : ST.L 162 MÁY MÓC

- LAVIE : TIN TẶC ( CHƯA RA MẮT )

- ATHUR : ÁNH TRĂNG KHUYẾT

- VANHELSING : ĐỘI TRƯỞNG CÁ MẬP

- KRIXI : NỮ HOÀNG THIÊN NGA

- LỮ BỐ : ROBOT

- TULEN : STL 279 ROBOT

- ALICE : CÔ BÉ MÙA XUÂN

- AIRI : TIN TẶC ( CHƯA RA MẮT )

- VERRA: BĂNG THẦN TUYẾT ( CHƯA RA MẮT )

- CAPHENY : TIN TẶC CHƯA RA MẮT 

- NGỘ KHÔNG : KHÁ TRẨU

- TRIỆU VÂN : CẦM Y VỆ HỎA LONG

- HAYATE : TỬ THẦN VŨ TRỤ

- ALISTER : SIÊU SAO BÓNG RỔ

- MINA: TAY ĐUA F1 ( CHƯA RA MẮT )

- TULEN : THẦN SỨ STL-79 MÁY MÓC

- NAKROTH : LÔI QUANG SỨ

- YENA : GIẢNG VIÊN TÌNH ÁI

- ELSU : KỊ SĨ TẬN THẾ

- RYOMA : ULTRA MAN

- MURAD: CHÍ TÔN THẦN KIẾM

- FLORENTINO : SEVEN

- SLIM : THỎ NHỒI BÔNG

- KIRITO : HẮC KIẾM SĨ

- BUFTTERFLY : ASUNA TIA CHỚP

- HAYATE: QUỶ DIỆN

- RAZ: TIN TẶC ( CHƯA RA MẮT )

- LAVILLE : TAY SÚNG DIỆT THẦN

☞ VÀ CÒN RẤT NHIỀU SKIN SIÊU ĐẸP KHÁC NỮA CÁC BẠN TỰ CÀI FILE VÀ TRẢI NGHIỆM NHÉ ...


➢TẢI VỀ VÀ CÀI ĐẶT


L,I,A VÀ.O Ả,N,H TRÊ.N HOẶC DƯỚ.I TRƯỚC RỒI B..ấm đây Để Tải File

☞ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT FILE MOD SKIN LQ V2 - PHIÊN BẢN MÙA 17 - PHIÊN BẢN ĐẢO SƯƠNG MÙ

B1: AE CHỌN TẢI VỀ - FILE MOD SKIN LQ CÓ ÂM THANH HOẶC KHÔNG ÂM THANH

B2: DÙNG PHẦN MỀM ZACHIVER GIẢI NÉN FILE VỪA TẢI VỀ

B3: SAU KHI GIẢI NÉN, VÀO THƯ MỤC GIẢI NÉN, COPY THƯ MỤC ANDROID - BẤM RA MÀN HÌNH CHÍNH - BẤM DÁN - CHỌN ÁP DỤNG CHO TẤT CẢ CÁC TỆP  - OK, 

B4: VÀO GAME VÀO THƯƠNG THỨC !!!

☞ CHÚC CÁC BẠN CHƠI GAME VUI VẺ !!!

BÀI ĐĂNG ĐÃ XEM
BÀI ĐĂNG TIẾP THEO

post written by:

4 comments:

  1. https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CMIr0jpMcYNZ3n4qyxQ_Xjp64Ce3GuqVhr9uvr9sN_YHktusCEAEgrvmvamDBBaABkaS71gHIAQKpAsCrIZ4-4Mc9qAMByAPJBKoEmgJP0J8QfYBc01GRZ7D0ULl5HBSKdC6SC22_lHbfuVhCOL8wmUesXTXHjDqogk-vdjYe2ervN7MkWeqkJ_swMiMl5VhmevAi-gmqqLv85SIr0Vflf70x-ipCsPzz5yWvAD2_aW_RoLlskPVh4rF8S06V-Xg5nBLIyhANIABgW8TPd84JV7njBTZ07dj5RDtvX0Lnqv_yaQ4Rc1IWKE84vA_M8xXYNKiL96A68KHl3gH5qvrGABBiMphWazH8uhhwEwid8G09LgHKzE1qEsCje7NEFcMAKMu_2ZYNUuBnlh_hi0wl7EyucodCisJhzk4ia4j7seLLuv_RZHGiefO_HuUEIO3vkQKOQbQFngMtChJcPwDvYCQhSq_RBWTABOX_3t-zA4gF3qe1zS2QBgGgBgLYBgKAB9fbxKkCiAcBkAcCqAfVyRuoB_DZG6gH8tkbqAeOzhuoB5PYG6gHugaoB-6WsQKoB6a-G6gH7NUbqAfz0RuoB-zVG6gHltgb2AcBoAjQ46cEsAgC0ggGCAAQAhgasQl82DsSQlAzSoAKAZgLAcgLAbgMAdgTCoIUFBoSd3d3LmdhbWVtb2JpbGUudG9wmBYB&ae=1&num=1&cid=CAMSeQClSFh3WCfDydRwmzRE25blHLouEliG8ynqKFsiqqnk4xYBVnl-IP4qPRtc0CTXUfBGc2QMeXk2XTVYbIo39uIYPTcW_0WRxbwgrjvCvacD9HcQazuOlkFJyArJtqn1XW0RECvPmREecMADkFQigMVs_bWSKcamArI&sig=AOD64_11LoU4ib8sRPdKi6bsYtJJZfk46w&client=ca-pub-3051008757311463&nb=17&adurl=https://landing.aeonmall-haiphong-lechan.com.vn/app%3Fgclid%3DCj0KCQiA0-6ABhDMARIsAFVdQv-nmqli7bz-bYqmP1J4qzqR8mdi095IvVcRewqU-T3DVrjUMeAPc2EaAtDkEALw_wcB

    ReplyDelete
  2. https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CI0BCvRgdYKLOEsmn2gSfn4KIB_Kei5VhzImmrcEM2dkeEAEgrvmvamDBBaAB-KG53AHIAQOpAosH5kyGg6k-qAMByAPJBKoEkAJP0P1wglKsN4sYA46kGpT3UiiupyT-98wwRDOI_mf3ypWmGIDswWFaGUoPVaBcRO0qVs4KQNZRvwb0IrmzLMq0ntdPQWlLz314V5j_diFueKybf3MPmzLp-Pf73akXYdiNQo6FLQY-quHAJxikc2LHGTTH7bNxtgL1JnFtwhakM9eDHHCyBCKvyV8Pw5ML01fb1YyTdzrAbYYp_gqGcXVfVLotoV-KmeuRA3FuBTU82eV0a1nVRVpC2BgTtgl9pKHvFIO8gUx1YSQyj9cRiaOBHvmzPEnQlPrsQErd3M70sKF4FvnyKLouIZnINfodybppe84FLsdzEB59_XMs0CPvLd9Vlq9SmQFYasvg8fh5wsAE-djUi6sDiAXbhK2RLJAGAaAGA9gGAoAH8N3GowKIBwGQBwKoB9XJG6gH8NkbqAfy2RuoB47OG6gHk9gbqAe6BqgH7paxAqgHpr4bqAfs1RuoB_PRG6gH7NUbqAeW2BvYBwGgCNTjpwSwCALSCAYIABACGBqxCdogqnWV56R9gAoBmAsByAsBuAwB2BMKghQUGhJ3d3cuZ2FtZW1vYmlsZS50b3A&ae=1&num=1&cid=CAMSeQClSFh3ZHvO2Tmf9wwruU89FIaJSfNBXiOOIjB7XvuY-2JwZqe3QwUjNWVvHsHGFjJj8_9S7diCZwa0Nu3qFRkKjRH72wOvBx6il8w4gQkOdl6aIU7wFGalox05GjHwJrTWwzD8p6eYTBgr6Gbeyam9hCvSlR7eZCQ&sig=AOD64_2oXry6g5WRRC-jD-jV5SQHfA-ihA&client=ca-pub-3051008757311463&nb=17&adurl=https://studyadelaide.com/hongkong%3Futm_term%3D%26utm_campaign%3DStudyAdelaide%2B%257C%2BGDN%2B%257C%2BVietnam%26utm_source%3Dadwords%26utm_medium%3Dppc%26hsa_acc%3D3675747311%26hsa_cam%3D11847549531%26hsa_grp%3D114646396025%26hsa_ad%3D486433633348%26hsa_src%3Dd%26hsa_tgt%3D%26hsa_kw%3D%26hsa_mt%3D%26hsa_net%3Dadwords%26hsa_ver%3D3%26gclid%3DCjwKCAiA9vOABhBfEiwATCi7GJT1sCneL0EKlBTkjyFzumueh7OxLiu0oYArIdVChu2S0ZD2kVHafRoCHX8QAvD_BwE

    ReplyDelete