Monday, September 27, 2021

HƯỚNG DÃN FIX LAG LIÊN QUÂN MỚI NHẤT MÙA 20 SIÊU MƯỢT NEWS
VIDEO THAM KHẢOHướng Dẫn FIX LAG LIÊN QUÂN Phiên Bản Mùa 20 - PHIÊN BẢN KỶ NIỆM 5 NĂM LIÊN QUÂN ĐẤU TRƯỜNG 4.0

- PHIÊN BẢN FIX LAG SAU CẬP NHẬT MỚI NHẤT

- GIỮ LẠI HIỆU  ỨNG HIỂN THỊ BÙA LỢI VÀ TRANG BỊ

- GIỮ LẠI ICON TƯỚNG VÀ TRANG PHỤC

- BẢN FULL : 5V5 , 1V1, 3V3, HIỆU ỨNG, THÔNG THẠO, ĐIỆU NHẢY, ĐÁNH CỜ ,HỖN LOẠN, 10 V10 ,ĐUA XE , ĐẤU MÓC

- BẢN THƯỜNG : 5V5 , 1V1,3V3, ĐÁNH CỜ, ĐUA XE

- BẢN YẾU : 5V5 , 1V1,3V3, ĐÁNH CỜ

- BẢN SIÊU YẾU : 5V5, 1V1, 3V3

- MAP TRUYỀN THỐNG TỐI MÀU SIÊU GIẢM ĐỒ HỌA 99% 1MB

- GIẢM ĐỒ HỌA CỎ TRONG GAME

- XÓA HIỆU ỨNG VÀ GIẢM LAG SIÊU MƯỢT

- XÓA HẾT TẤT CẢ QUẢNG CÁO NẶNG DƯ THỪA 

- HỖ TRỢ BẬT FPS CAO LQ

- MAP BÀN CỜ LIÊN QUÂN GIẢM ĐỒ HỌA MỚI 

- GIẢM TỐI ĐA HIỆU ỨNG TƯỚNG TRONG CHẾ ĐỘ CHƠI CỜ LIÊN QUÂN

- GIẢM ĐỒ HỌA QUÁI RỪNG, LÍNH, TRỤ VÀ MỌI THỨ 

- THÊM FILE BẬT FPS CAO LIÊN QUÂN COMBAT CỰC MƯỢT

- XÓA BÓNG CỦA NHÂN VẬT

- XÓA HIỆU ỨNG KHI COMBAT VÀ KĨ NĂNG NHÂN VẬT

- LOAD TƯỚNG CHỌN TƯỚNG SIÊU NHANH

- TỐI ƯU CỰC TỐT DÀNH RIÊNG CHO MÁY CHƠI LQ BỊ GIẬT LAG

- SIÊU TỐI ƯU ĐẶC BIỆT DÀNH CHO MÁY YẾU RAM TỪ 512MB - 3GB ĐỂ CHƠI LIÊN QUÂN SIÊU MƯỢT

- GIÚP VÀO TRẬN NHANH 0S 

- GIẢM GIẬT LAG TỐI ĐA - ỔN ĐỊNH FPS KHI COMBAT - FPS CAO

- TĂNG TỐC MÁY - TĂNG TỐC ĐỘ MẠNG ( TĂNG TỐC MÁY YẾU )

- ĐEM ĐẾN TRẢI NGHIỆM GAME LIÊN QUÂN SIÊU MƯỢT CHO MỌI DÒNG MÁY ĐIỆN THOẠI
➢TẢI VỀ VÀ CÀI ĐẶT


L,I,A VÀ.O Ả,N,H TRÊ.N HOẶC DƯỚ.I TRƯỚC RỒI B..ấm đây Để Tải File 

☞ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT FILE SIÊU FIX GIẢM LAG LIÊN QUÂN MÙA THỨ 20 PHIÊN BẢN KỶ NIỆM 5 NĂM LIÊN QUÂN ĐẤU TRƯỜNG 4.0

B1: AE TẢI VỀ CHỌN TẢI VỀ 1 TRONG 5 FILE PHÙ HỢP VỚI CẤU HÌNH ĐIỆN THOẠI V1

B2: DÙNG PHẦN MỀM ZACHIVER GIẢI NÉN FILE FIX LAG VỪA TẢI VỀ

B3: CÀI ĐẶT FILE FIX LAG GIỐNG NHƯ TRONG CLIP

B4: KHỞI ĐỘNG LẠI MÁY 

B5: VÀO GAME VÀOTHƯỞNG THỨC !

☞ CHÚC CÁC BẠN CHƠI GAME VUI VẺ !!!

BÀI ĐĂNG ĐÃ XEM
BÀI ĐĂNG TIẾP THEO

post written by:

1 comment:

  1. https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsto7KJnnxyMvUDLhPs5Icb2LKyfbr0I7YDN2fOLDugyqbE_GP3xl6zG0kAtXHW2vGLQq9sO_jkPam4467L23GQrEmIiqqyxDIYLn7kG3Pzrs5pk0Uwb3kG8GdqhrKQyB4d8IO7Ua9FujuBRKsC2ULV8XdCyOlQ7a_NTBLJTOcGPE6KfjWcmH2fTnpLOYLMYPQQucX0RkuGP8lwMBtaEEx8fVc9RszM_0eKJTSXrlKlPj-0xqgW5_SaOWie6-CDheRl80Ewn_A9CF3JgcEdDZzLDQB1UztbVIFQG9PV3wljcDrbHmlv7F6MIqOxaJO6r5omWCRUMUkfCAD4_dw9rqF1wRQlI25ZL5o5NQX7IUH0Kvee9nOQznedEXrB7BmEb0BmMOE3HcQAwrsJAzRxU7qOQ78epBab5iV7sztHRFesTWhe9p9fuGDG-lndKbcLoAwDYYiiwqjmx7QjV_vASiHxhImdbSAnq2gtS2VibxxdOMlWbEsfM8_6tUPpptWz1PHa0JWAuUgefDy2UKXYY8tvuzrqH2g_LqvehNZvzBSSKJyNx3O6npSgOsOJNtuHwWnBZhvAhnf0TkgIjIYFDQpAn4odk4z24tsQcANPmeWHyDGzTYvFtivC0QfZJJIlSPaaERU2sPLnXh-r_LD6OqJpaTZURXGPb3HYGZKgtkun9c0L_HNfxkt7sFbWrYaFZC5JRMW9vVOioedkftYkNUSsg8dUEc1RxE3aztXbPhtoPaYZx1vW29QOfBmf9qnCJU510sHSP_R6vUSy8321ZLLgY_85L3aGCX-OsdONzAVfx6svrBaqzt06zo8rA48b36dN_3_9DA85Kd4Q9MGCkoRGFz3_1utSXLQsweTn-y6ZKxmuHyhkqNE6845GsHSSYU5CAkuCFMWt5O9UcXYinwFypmyTPR9PbeKwoJK896cvtjyikqhBsA6GnqWNbTetRWkku_WdiwO0GALfAV1SWlpA-skJ7MqPbLi79hMiguXBY3hUwu6NT2O1s1rkiiAnEBQTDEoAu7eZybo7aKGOH-U0Dxcvm5AIwgAi4YYJSYQpK3-oh7hyJKA-04TvJnYHdyWvHIG5FhMsEM6GHNAymVHxuDpjCAg8B0R_5un12HYpQIqbFdxkbNaG809d1vOsUUrr9SUrPWQvbv682xXLc0j8lP75Xo94XDUkosnVKuu1k_kaGIYjRsksed87d4aA&sai=AMfl-YTGiccm24QJx8aAm7m57MX5kldidM0CkUSaJ49na7dHUUtGeVlIHp4wkG0XuO9HFnQe8OIkZFW4z24xKjy5zJA56Uq8rPgjsH9KbMgxWeqDPfBmPO6etYwQPn2az7NECqInsQvXCHezT8syrVELKW2SAcGidHY5pIEtSL_jH_udUxd32nf8e7dTj-hKQ9C2yrxLuU2qdhqDFRKnTXG6NASvjUBSLuKHI6ETsME5wJRAPkzaShpSqQGKPxKnI7b7zNshZc60RGN3QEpLgyVCz2QpYoBos9W1WjRlIcT0yFGcdQutc92kE6zX6oK825kV6TSW1280m7exbMPAkgmegooGTfc66vJ6SE7xw-Ba9LYZ&sig=Cg0ArKJSzJqAd7QSghov&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&urlfix=1&adurl=https://ad.atdmt.com/c/img%3Badv%3D11202201390319%3Bec%3D11202201416989%3Badv.a%3D10303536%3Bc.a%3D26405180%3Bs.a%3D6697459%3Bp.a%3D313873649%3Ba.a%3D506715226%3Bcache%3D1787997254%3Bqpb%3D1%3B%3Fh%3Dhttps://www.facebook.com/fbgaminghome/creators/levelup%3Fcontent_id%3DQAqbPKR1I6YlhAc

    ReplyDelete